A K T U Á L N Y
P R O G R A M

Apríl 2014

Mestské divadlo

5. - sobota o 18.00 hod.

Divadelná sála vstup voľný
29. LEVOČSKÉ FÓRUM
RÓBERT BEZÁK...
NE/ZABÚDAME
Hostia: František Mikloško, brat
Peter reholník, Márie Vrabcová
novinárka, autorka knihy
„Vyznanie".
Moderuje: Peter Jeseňák

9. streda o 08.00 hod.

Divadelná sála
organizované predstavenie
HOLUBY s.r.o.
Divadelný súbor FRÍ KÚL - IN
ZUŠ Levoča
Réžia: Ľubomíra Kučková

10. štvrtok o 18.00 hod.

Kongresová sála vstup voľný
KONCERT BÝVALÝCH ŽIAKOV
ZUŠ
V LEVOČI A ŠTUDENTOV
KONZERVATÓRIA
V KOŠICIACH
Spoluúčinkuje: Brass Collegium
z Levoče.

11. piatok o 19.00 hod.

Divadelná sála 2,50 €
LEVOČSKÁ DIVADELNÁ
SPOLOČNOSŤ
Karol Bendžala
DŽABANINY 4
Účinkujú: Peter Plačko, Alexander Pechy, Silvester Hradiský, Lea Matalíková, Stanislav Janščák, Mirka Zelená, Lucia Hradiská, Matej Babej, Matúš Ondruš, Peter Matvej a Ján Ďumbala. Texty: Karol Bendžala a Silvester Hradiský. Hudba: Vincent Jaš. Technika: Ladislav Staš a František Podollnský. Réžia: Ladislav Pechy.

12. sobota o 19.00 hod.

Divadelná sála 2,50 €
LEVOČSKÁ DIVADELNÁ
SPOLOČNOSŤ
Karol Bendžala
DŽABANINY 4
Réžia: Ladislav Pechy.

14. - 16. pondelok, utorok, streda od  08.00 hod.

Divadelná sála vstup voľný
KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA
2014
Súťažná prehliadka
divadelníkov Prešovského
kraja.


Zmena programu vyhradená!!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

4. - 5. piatok, sobota o 19.00 hod.

FK pre členov 2 €, pre
nečlenov 3 € / MP12
ROZBITÝ SVET
Dráma (VB)
Réžia: Rufus Norris.
Hrajú: Tim Roth, Eloise
Laurence, Cillian Murphy...
90 min. České titulky

11. - 12. piatok, sobota o 19.00 hod.

3 € / MP12
5 PRAVIDIEL
Dokumentárny (ČR)
Réžia: VavFinec Menší.
80 min.

24. štvrtok o 17.00 hod.

2€
MISS SPgŠ
Ktorá slečna je najkrajšia?
Predpredaj: Internát SPgŠ, Nám. Majstra Pavla 22

25. - 26. piatok, sobota o 19.00 hod.

FK pre členov 2 €, pre
nečlenov 3 € / MP12
CUDZÍ OBED
Dráma (India, Francúzsko)
Réžia: Riteš Matra.
Hrajú: Irrfan Khan, Nimrat
Kaur, Nawazuddin Siddiqui...
104 min. České titulky


Zmena programu vyhradená!
Ceny vstupeniek sú orientačné.
Predaj pol hodiny pred začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

             Výpožičná doba         

Pondelok: 10.00 – 17.00
Utorok:     10.00 – 17.00
Streda:     13.00 – 17.00
Štvrtok:    10.00 – 17.00
Piatok:      10.00 – 17.00
Sobota:     09.00 – 12.00

31. 3. - 6. 4. pondelok až nedeľa

Týždeň slovenských knižníc
„KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH"
V rámci tohto týždňa
ponúkame naším čitateľom
rezerváciu kníh bez poplatku.

19. streda o 10.00 hod.

Stretnutie s členmi Denného centra seniorov Levoča

31. - 6. 4. 2014

Týždeň slovenských knižníc
„KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH“
V rámci tohto týždňa
ponúkame naším čitateľom
rezerváciu kníh bez poplatku.

4. piatok od 17.00 hod.

NOC S ANDERSENOM
Knižnica pre verných
detských čitateľov pripravuje
14. ročník rozprávkového
nocovania v knižnici.
Záujemcovia sa môžu hlásiť
osobne. Potrebné je vypísať
prihlášku podpísanú rodičom
/zákonným zástupcom/.
Všetky potrebné informácie
sa dozviete u nás v knižnici a
na stránke knižnice
lmk.levoca.sk.
Voľé sú už len posledné
miesta

Knižné novinky

 

Vážená čitateľská verejnosť!!!

Chceme vás touto cestou
informovať o nových
knihách, ktoré pribudli do
fondu v Levočskej
mestskej knižnici.
Podrobný zoznam
s anotáciou každej knihy
nájdete na internetovej
stránke
http://lmk.levoca.sk/.
Tešíme sa na vašu
návštevu!


Kontakt:
MsKS Levoča, t.č. 053 451 2522,
053 451 0417777