Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Február 2010
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.2.2010 pondelok 19.00 balkonový salónik DYCHOVÁ HUDBA , skúška
2.2.2010 utorok 14.00 kino BREAK , skúška
19.00 kino LOVE AND DANCE , film
3.2.2010 streda 19.00 kino LOVE AND DANCE , film
4.2.2010 štvrtok 14.00 kino BREAK , skúška
5.2.2010 piatok 19.00 kino MUŽI  V RUJI , film
19.00 kongresová sála prenájom ( Ples cestovatežov )
  6.2.2010 sobota 19.00 kino MUŽI V RUJI , film
  19.00 kongresová sála prenájom ( Ples športovcov )
  7.2.2010 nedeža 15.00 divadlo POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
8.2.2010 pondelok 16.30 divadlo ZUŠ , Levoča , skúška
19.00 balkonový salónik DYCHOVÁ HUDBA, skúška
9.2.2010 utorok 09.00 kino TRH ( fa Gomes )
09.00 divadlo predstavenie ZUŠ
14.00 kino BREAK , skúška
15.00 divadlo ZUŠ , skúška
19.00 kino SAW VI. , film
10.2.2010 streda 09.00 divadlo ZUŠ predstavenie 
10.00 kongresová sála prenájom  ( obvodný úrad Poprad )
14.00 kongresová sála Fašiangy ( dôchodcovia )
18.00 divadlo ZUŠ predstavenie
19.00 kino SAW VI. , film
11.2.2010 štvrtok      
12.2.2010 piatok      
  13.2.2010 sobota      
  14.2.2010 nedeža      
NÁVRAT 15.2.2010 pondelok      
16.2.2010 utorok      
17.2.2010 streda      
18.2.2010 štvrtok      
19.2.2010 piatok      
  20.2.2010 sobota      
  21.2.2010 nedeža      
22.2.2010 pondelok      
23.2.2010 utorok      
24.2.2010 streda      
25.2.2010 štvrtok      
26.2.2010 piatok      
  27.2.2010 sobota      
  28.2.2010 nedeža