Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
November 2011
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.11.2011 utorok     sviatok
2.11.2011 streda 13.00 kongresová sála stužková, skúška
16.00 zelený salónik ORINE, nájom
3.11.2011 štvrtok 08.00 kongresová sála SAŽP - nájom
17.00 divadelná sála EXPEDIČNÁ   KAMERA
4.11.2011 piatok 08.00 kongresová sála SAŽP - nájom
17.00 kino Autá 2
  5.11.2011 sobota 17.00 kino Autá 2
  6.11.2011 nedeľa      
7.11.2011 pondelok 19.00 balkónový salónik Dychová hudba mesta Levoča, skúška
8.11.2011 utorok 19.00 kino Ide len o sex
9.11.2011 streda 09.00 kino LET'S ART - nájom
19.00 kino Ide len o sex
10.11.2011 štvrtok 09.30 vestibul kina trh, Mekka
17.00 divadelná sála spomienky na Taliansko
11.11.2011 piatok 09.00 divadelná sála Mátohy
10.00 divadelná sála Mátohy
19.00 kino Kaviareň Slávia
  12.11.2011 sobota 18.00 kongresová sála stužková - nájom
  19.00 kino Intímna pasca
  13.11.2011 nedeľa 15.00 divadelná sála Popoludnie s rozprávkou - Kocúr v čižmách
14.11.2011 pondelok 19.00 balkónový salónik Dychová hudba - skúška
NÁVRAT 15.11.2011 utorok 14.30 knižnica DO  HÔR  SA  CHODÍ  ŽIŤ,  NIE  UMIERAŤ
19.00 kino STRÝKO BÚNMÍ
16.11.2011 streda 19.00 kino SMRŤ   V   BENÁTKACH
17.11.2011 štvrtok 09.30 vestibul kina trh, Gomes
18.11.2011 piatok 17.00 kino Čertová nevesta
18.00 kongresová sála stužková - nájom
  19.11.2011 sobota 13.00 balkónový salónik Klub patchworku Levoča
  17.00 kino Čertová nevesta
  18.00 kongresová sála stužková - nájom
  20.11.2011 nedeľa      
21.11.2011 pondelok 19.00 balkónový salónik Dychová hudba - skúška
22.11.2011 utorok      
23.11.2011 streda 08.00 kongresová sála konferencia MsÚ
11.00   ROZPRÁVKOVÁ   KRAJINA
19.00 kino DREAM HOUSE
24.11.2011 štvrtok 09.00 foyer divadla ČARO   ORNAMENTU
09.00 divadelná sála seminár, MsÚ
09.30 vestibul kina Trh, Rutex
13.00 kongresová sála mestské zastupiteľstvo
25.11.2011 piatok 08.30 kino Divadelné centrum - nájom
18.00 divadelná sála Levočské fórum
18.00 kongresová sála stužková - nájom
19.00 kino DOM
  26.11.2011 sobota 19.00 kino DOM
  27.11.2011 nedeľa 16.00 radnica Advent 2011
28.11.2011 pondelok 19.00 balkónový salónik Dychová hudba - skúška
29.11.2011 utorok 09.00 divadelná sála seminár MsÚ
19.00 kino Perfect Days
30.11.2011 streda 19.00 kino Perfect Days