Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Júl 2009
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.7.2009 streda 19.00 kino film  ANJELI A DÉMONI
2.7.2009 štvrtok      
3.7.2009 piatok 11.00 radnica vežový koncert (BRASS COLEGIUM)
16.00 park promenádny koncert DH mesta Levoča
19.00 kino film IVETKA A HORA
  4.7.2009 sobota 20.00 námestie Večer ľudí dobrej vôle, benefičný koncert
  5.7.2009 nedeľa      
6.7.2009 pondelok      
7.7.2009 utorok 19.00 kostol sv. Jakuba English Organ, koncert
8.7.2009 streda      
9.7.2009 štvrtok 12.00 park púť seniorov,koncert
10.00 kino trh /Gomes / 
10.7.2009 piatok 10.00 divadlo Národná divadelná dielňa (NDD)
10.00 park folklórny súbor z Poľska
11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
16.00 park promenádny koncert, DH mesta
19.00 kino 19.00 – kino, film STAR TREK 11
  11.7.2009 sobota 10.00 divadlo NDD
  16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť / p.Bango /
  19.00 kino film STAR TREK 11
  12.7.2009 nedeľa 10.00 divadlo divadlo, NDD
13.7.2009 pondelok 10.00 divadlo NDD
14.7.2009 utorok 10.00 divadlo divadlo, NDD
NÁVRAT 15.7.2009 streda 10.00 divadlo divadlo, NDD
11.00 park folklórny súbor z Lotyšska 
16.7.2009 štvrtok 10.00 kino trh (MEKKA)
10.00 divadlo NDD
17.7.2009 piatok 10.00 divadlo NDD
11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
16.00 park promenádny koncert, DH mesta
19.00 kino film, MILK
21.00   zájazd Tatranská Lomnica, PASTIER - LDS
  18.7.2009 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť /p. Lukačišinová/
  19.00 kino film, MILK
  19.7.2009 nedeľa      
20.7.2009 pondelok 10.00 kino trh /GOMES/
21.7.2009 utorok      
22.7.2009 streda      
23.7.2009 štvrtok      
24.7.2009 piatok 11.00 radnica vežový koncert, BRASS...
16.00 park promenádny koncert, DH mesta
19.00 kino film NA ODSREL
  25.7.2009 sobota 10.00 kostol sv. Jakuba MUSICA SACRA – festival
  16.00 kongresová sála 16.00 – kongresová sála, uzavretá spoločnosť /p.Dzurňák/
  19.00 kino 19.00 – kino, film NA ODSTREL
  26.7.2009 nedeľa 10.00 kostol sv. Jakuba 10.00 – Chrám sv. Jakuba, MUSICA SACRA – festival
  13.00 divadlo skúška Divadla Kontra 
27.7.2009 pondelok 13.00 divadlo skúška Divadla Kontra
28.7.2009 utorok 13.00 divadlo skúška Divadla Kontra
29.7.2009 streda 13.00 divadlo skúška Divadla Kontra
30.7.2009 štvrtok 13.00 divadlo skúška Divadla Kontra 
31.7.2009 piatok 19.00 divadlo premiéra Divadla Kontra -BECKETT: SMIECH 
11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
16.00 park promenádny koncert, DH mesta
19.00 kino film DVOJITÁ HRA