Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Február 2009
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.2.2009 nedeľa      
2.2.2009 pondelok      
3.2.2009 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
15.00 kino prenájom
19.00 kino HIGH  SCHOOL  MUSICAL 3 - predstavenie
4.2.2009 streda 19.00 kino HIGH  SCHOOL  MUSICAL 3 - predstavenie   
5.2.2009 štvrtok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
6.2.2009 piatok 17.00 kino LOVECKÁ SEZÓNA  II - predstavenie 
19.00 kongresová sála Ples cestovateľov - prenájom
  7.2.2009 sobota 13.00 kino VŠ – prenájom
  16.00 kongresová sála svadba – prenájom
  17.00 kino LOVECKÁ  SEZÓNA II - predstavenie 
  8.2.2009 nedeľa      
9.2.2009 pondelok      
10.2.2009 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška                    
17.00 kino NIKO a cesta ku hviezdam  - predstavenie  
11.2.2009 streda 17.00 kino NIKO a cesta ku hviezdam - predstavenie   
12.2.2009 štvrtok 10.00 vestibul kina TRH
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
13.2.2009 piatok   knižnica Čokoládové srdiečka pre čitateľov
19.00 kino Deti noci - predstavenie
  14.2.2009 sobota 12.00 hala gymnázia JFR BREAK  DANCE - tréning
  18.00 kongresová sála ples - prenájom
  19.00 kino Deti noci - predstavenie 
NÁVRAT   15.2.2009 nedeľa 15.00 divadlo Popoludnie s rozprávkou
  19.00 divadlo TU  V DOME - koncert
16.2.2009 pondelok 09.00 zelený salónik prenájom
13.00 divadlo ZUŠ - skúška
17.2.2009 utorok 09.00 divadlo ZUŠ – predstavenia
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE – skúška
15.00 kino prenájom
19.00 kino Deň, keď sa zastavila Zem - predstavenie
18.2.2009 streda 09.00 divadlo ZUŠ - predstavenia
19.00 kino Deň, keď sa zastavila Zem - predstavenie
19.2.2009 štvrtok 09.00 kino LETS ´ART Martin – prenájom
09.00 divadlo ÚVV Levoča – prenájom
14.00 divadlo BREAK  DANCE – skúška
18.00 kino ROCKOVÁ   LIGA
20.2.2009 piatok   knižnica Medzinárodný deň materinského jazyka
18.00   PASTIER – účasť na divadelnej prehliadke
19.00 kino SEX  DRIVE  - predstavenie
19.00 kongresová sála Ples športu - - prenájom
  21.2.2009 sobota 09.00 balkonový salónik Klub patchworku Levoča – 9.   
  18.00 kongresová sála G.S.F.A. Levoča - prenájom                   
  19.00 kino SEX  DRIVE - predstavenie
  22.2.2009 nedeľa      
23.2.2009 pondelok 10.00 vestibul kina TRH 
24.2.2009 utorok 14.00 kongresová sála OSTATNE  FAŠENGY
14.00 divadlo BREAK  DANCE - skúška
19.00 kino Pokoj v duši – predstavenie
25.2.2009 streda 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE -skúška 
15.00 kino WALL-E – predstavenie
19.00 kino Pokoj v duši - predstavenie
26.2.2009 štvrtok 10.00 vestibul kina TRH
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE  - skúška
15.00 kino NARNIA - predstavenie 
27.2.2009 piatok 17.00   Litomyšl (ČR) vernisáž výstavy fotografií Petra Župníka
19.00 kino Tango s komármi – predstavenie
  28.2.2009 sobota 19.00 kino Tango s komármi - predstavenie