Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Máj 2010
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.5.2010 sobota 14.00 park Promenádny koncert
  16.00 kongresová sála uzavretá spoločnos
  19.00 kino ZOUFALCI , film
  2.5.2010 nedeža      
3.5.2010 pondelok 16.00 divadlo skúška ZUŠ
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
4.5.2010 utorok 10.00 divadlo Výchovný koncert, ZUŠ
14.00 kino Break , skúška
19.00 kino SAMEC , film
5.5.2010 streda 09.00 kino prenájom (Divadelné centrum)
14.00 divadlo školenie MsÚ 
19.00 kino SAMEC , film
6.5.2010 štvrtok 09.00 divadlo SLÁVIK SLOVENSKA,súaž
09.00 kino TRH ( fa SK deal)
14.00 kino Break ,skúška
19.00 divadlo HUSÁRI , DnH, predstavenie
7.5.2010 piatok 17.00 kino PRINCEZNÁ A ŽABA , film
  8.5.2010 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnos
  17.00 kino PRINCEZNÁ A ŽABA ,film
  9.5.2010 nedeža 13.00 divadlo Divadlos , skúška
10.5.2010 pondelok 10.00 kino TRH ( fa Gomes)
13.00 divadlo skúška ZUŠ
13.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
11.5.2010 utorok 16.30 divadlo MÁJOVÝ KONCERT , ZUŠ
14.00 kino Break ,skúška
12.5.2010 streda 17.00 kino Beseda , MsÚ
13.5.2010 štvrtok 10.00 kino TRH  (fa Vojtuš)
14.00 kino Break , skúška
14.5.2010 piatok 19.00 kino 3 SEZÓNY V PEKLE , film
NÁVRAT   15.5.2010 sobota 19.00 balkonový salónik ,PATCHWORK č.22,dielňa
  09.00 kongresová sála uzavretá spoločnos
  16.00 kino 3 SEZÓNY V PEKLE , film
  16.5.2010 nedeža 19.00    
17.5.2010 pondelok 10.00 kino TRH ( fa Lantastic)
09.00 divadlo Spišský deň zdravotne postihnutých
19.00 balkonový salónik Dychová hudba , skúška
18.5.2010 utorok 10.00 kino TRH ( fa Lantastic)
09.00 divadlo VÝCHOVNÝ KONCERT , ZUŠ
14.00 kino Break , skúška
19.00 kino IMAGINARIUM Dr.PARNASSA,film
19.5.2010 streda 19.00 kino IMAGINARIUM Dr.PARNASSA,film
20.5.2010 štvrtok 10.00 kino TRH (fa Apolo)
14.00 kino Break , skúška
19.00 divadlo HUSÁRI , DnH , predstavenie
21.5.2010 piatok 17.00 kino ARTHUR A MALTAZÁROVÁ... , film
  22.5.2010 sobota 11.30 park PROMENÁDNY KONCERT
  16.00 kongresová sála uzavretá spoločnos
  17.00 kino ARTHUR A MALTAZÁROVÁ ... , film
  23.5.2010 nedeža      
24.5.2010 pondelok 10.00 kino TRH ( fa Gomes)
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
25.5.2010 utorok 14.00 kino Break , skúška
26.5.2010 streda 10.30 kino prenájom ( fa Cliperton)
11.30 kino LUISE- MICHEL , film
27.5.2010 štvrtok 08.30 kino prenájom (fa Artur)
14.00 kino break ,skúška
28.5.2010 piatok 09.00 kino prenájom ( Drak )
10.00 kongresová sála prenájom (SZŠ)
17.00 divadlo Divadlos, skúška
19.00 kino LÉGIA ,film
  29.5.2010 sobota 09.00 divadlo Divadlos , skúška  
  16.00 kongresová sála uzavretá spoločnos
  19.00 kino LÉGIA , film
  30.5.2010 nedeža 14.00 atrium DEŇ DETÍ
31.5.2010 pondelok