Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Júl 2010
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.7.2010 štvrtok      
  2.7.2010 piatok 11.00 radnica Vežový koncert (BRASS  COLEGIUM)
  16.00 park Promenádny koncert Dychovej hudby mesta Levoča
3.7.2010 sobota      
4.7.2010 nedeľa 20.00 námestia Večer ľudí dobrej vôle,benefičný koncert
5.7.2010 pondelok      
6.7.2010 utorok 16.00 ZUŠ SLOVENSKÉ  KRÁĽOVSKÉ  MESTA - výstava
  7.7.2010 streda      
  8.7.2010 štvrtok      
9.7.2010 piatok 11.00 radnica Vežový koncert, BRASS ...
16.00 park promenádny koncert, DH mesta
17.00 kino film DAŽĎOVÁ  VÍLA 
10.7.2010 sobota 17.00 kino film  DAŽĎOVÁ  VÍLA
16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť 
11.7.2010 nedeľa      
12.7.2010 pondelok 17.00 zelený salónik prenájomrn
10.00 kino TRH (Vojtuš)
13.7.2010 utorok 10.00 kino TRH
  14.7.2010 streda      
NÁVRAT   15.7.2010 štvrtok 10.00 kino TRH (GOMES)
  17.00 zelený salónik prenájom 
  16.7.2010 piatok 10.00 divadlo Národná divadelná dielňa (NDD)
  11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
  16.00 park promenádny koncert, DH mesta
  19.00 kino film SEX  V  MESTE
17.7.2010 sobota 10.00 divadlo NDD
19.00 kino film SEX  V  MESTE
18.7.2010 nedeľa 10.00 divadlo NDD
19.7.2010 pondelok 10.00 kino TRH 
10.00 divadlo NDD
20.7.2010 utorok 10.00 kino TRH
10.00 divadlo NDD
21.7.2010 streda 10.00 divadlo NDD
22.7.2010 štvrtok 10.00 divadlo NDD
23.7.2010 piatok 10.00 divadlo NDD
11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
16.00 park promenádny koncert, DH mesta
19.00 kino film PRINC  Z  PERZIE
24.7.2010 sobota 10.00 divadlo NDD
16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť
19.00 kino film PRINC  Z  PERZIE
25.7.2010 nedeľa      
26.7.2010 pondelok 10.00   RADIM  ČECH  - výstava obrazov
  27.7.2010 utorok      
  28.7.2010 streda 10.00 kino TRH (Apollo)
  29.7.2010 štvrtok      
  30.7.2010 piatok 11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
  16.00 park promenádny koncert, DH mesta
  17.00 zelený salónik prenájom
  19.00 kino film MUŽI, ČO  ČUMIA  NA  KOZY
31.7.2010 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť
19.00 kino film MUŽI,  ČO  ČUMIA  NA  KOZY