a r c h í v   p r o g r a m o v
...návrat na hlavnú stránku...

 


03/2010
 

 

A K T U Á L N Y
P R O G R A M

Marec  2010

Mestské divadlo

3. streda o 16.00 hod.

vstup voľný
VYHLÁSENIE NAJLEPŠÍCH
ŠPORTOVCOV ZA ROK 2009

14. nedeľa o 15.00 hod.

1,5 €
Popoludnie s rozprávkou
O SIEDMYCH KOZLIATKACH
Rozprávka v podaní Divadla
bez opony.

18. štvrtok o 08.30

vstup voľný
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Súťaž v prednese poézie a
prózy žiakov levočského
okresu.

21. nedeľa o 15.30 hod.

KINO 10 €
MIROSLAV DONUTIL
One man show
Zábavný program jedného
z najlepších českých hercov!

26. piatok o 19.00 hod.

5 €
DIVADLO KONTRA
(Dosky 2007 – Objav sezóny, prekvapenie Novej drámy 2007)
uvádza v slovenskej premiére hru Conora McPhersona
SVÄTÝ MIKULÁŠ
Alegorický príbeh o tom, čo znamená byť človekom.
Réžia: Klaudyna Rozhin
Hrá: Peter Čižmár
Po predstavení: Hostia večera – Karolína Kopaničáková – spev,
Peter Dubivský – gitara, Peter Tomko – gitara, klavír, cajón.

Zmena programu vyhradená!!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

2. - 3. utorok, streda o 19.00 hod.

2,20 €  / MP12
ŽENA CESTOVATEĽA V ČASE
Romantická dráma (USA)
Réžia : Robert Schwentke.
Hrajú: Rachel Adams, Eric
Bana....
110 min. Slovenské titulky.

5. - 6. piatok, sobota o 17.00 hod.

2,20 € / MP12
FAME: CESTA ZA SLÁVOU
Tanečno-hudobný film (USA)
Réžia: Kevin Tancharoen.
Hrajú: Naturi Navghton, Collins
Penne...
107 min. České titulky.

19. - 20. piatok, sobota o 17.00 hod.

2,30 € / MP 7
AVATAR
Akčný sci-fi (USA)
Réžia: James Cameron.
Hrajú: Sam Worthington, Zoe
Saldana...
166 min. Slovenský dabing.

23. - 24. utorok, streda o 17.00 hod.

2,20 €
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
Animovaná rodinná komédia (USA)
Réžia: Betty Thomas.
90 min. Česko-slovenský dabing.

23. - 24. utorok, streda o 19.00 hod.

2 € / MP12
KAWASAKIHO RUŽE
Dráma (Česko)
Réžia: Ján Hřebejk..
Hrajú: Martin Huba, Ladislav
Chudík...
95 min.

26. - 27. piatok, sobota o 19.00 hod.

2,20 € / MP15
GALIMATIÁŠ
Kriminálna komédia
(Francúzsko)
Réžia: Jean-Piere Jeunet.
Hrajú: Dany Boon, Adré
Dussollier...
104 min. České titulky.

30. - 31. utorok, streda o 19.00 hod.

2,20 € / MP12
STARÍ PSI
Komédia (USA)
Réžia: Walt Becker.
Hrajú: John Travolta, Robin
Williams...
89 min. Slovenské titulky.

Zmena programu vyhradená.
Ceny vstupeniek súú
orientačné.
Predaj pol hodiny pred
začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

             Výpožičná doba         

Pondelok: 10.00 – 17.00
Utorok:     10.00 – 17.00
Streda:     13.00 – 17.00
Štvrtok:    10.00 – 17.00
Piatok:      10.00 – 17.00
Sobota:     09.00 – 12.00

Celomesačné hodiny
knihovníckej gramotnosti
s podtitulom
„Ako sa orientovať
v knižnici pre deti
základných a študentov
stredných škôl“.

16. utorok

„DEŇ ĽUDOVEJ
ROZPRÁVKY“
Celodenný program
venovaný P. Dobšinskému.

Okrem iného hľadáme knihy nášho najväčšieho zberateľa rozprávok P. Dobšinského.
- prehľadajte svoju domácu
knižnicu, povalu, pivnicu,
zájdite k babkám a dedkom
a nájdite knihy Pavla
Dobšinského.
- 16. marca s nájdenou
knihou príďte do knižnice.
- každá kniha dostane
pamätnú pečiatku.
- knihovníčka si zapíše vaše
meno na lístok, vďaka
ktorému môžete pri troche
šťastia pri losovaní získať milú
odmenu.

25. štvrtok

Celoslovenský projekt
„ČÍTAJME SI“
Podujatie sa koná pod
záštitou pani Oľgy Feldekovej.
Od 09:00 do 15:00 hod.
pokus o prekonanie rekordu
v najpočetnejšom detskom
čitateľskom maratóne

22. - 26.  utorok pondelok až piatok

„TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH
KNIŽNÍC“
V rámci týždňa budú
čitateľom odpustené pokuty
za oneskorené vrátenie kníh
a bezplatná registrácia
nových členov knižnice.

Kontakt:
MsKS Levoča,
Nám. Majstra Pavla 54,
054 01 Levoča (divadlo)
t.č.
053 451 2522, 053 451 0417