Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Marec 2012
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.3.2012 štvrtok 15.00 kino míting - nájom             
17.00 divadelná sála ŠPORTOVEC ROKA 
2.3.2012 piatok 19.00 kino BASTARDI 2, dráma
  3.3.2012 sobota 08.00 divadelná sála Rybársky zväz - nájom
  14.00 kino míting  
  4.3.2012 nedeľa 15.00 divadelná sála Popoludnie s rozprávkou, ŽIVÝ  DARČEK
5.3.2012 pondelok 19.00 balkónový salónik Dychová hudba mesta Levoča, skúška
6.3.2012 utorok 19.00 kino DOMOV  NA  VIANOCE, tragikomédia, FK         
7.3.2012 streda 16.00 divadelná sála ŽENA  ROKA -nájom  
19.00 kino TRI, ľúbostný príbeh, FK
8.3.2012 štvrtok      
9.3.2012 piatok 19.00 kino PERFECT  SENSE, romantický DVD
  10.3.2012 sobota 19.00 kino FAUST, dráma, DVD
  11.3.2012 nedeľa 14.00 divadelná sála Divadlos, skkúška   
12.3.2012 pondelok 19.00 balkónový salónik Dychová hudba mesta Levoča, skúška
13.3.2012 utorok 19.00 kino MISSION  IMPOSSIBLE, akčný
14.3.2012 streda 09.00 divadelná sála ZŠ Sp. Hrhov - nájom
19.00 kino MISSION  IMPOSSIBLE, akčný
NÁVRAT 15.3.2012 štvrtok 09.00 vestibul kina TRH - SEMTER
16.3.2012 piatok 18.00 divadelná sála PRÍLIŠ   HLUČNÁ  SAMOTA, monodráma                 
19.00 kino INTÍMNA  PASCA, akčný
  17.3.2012 sobota 08.00 divadelná sála Spišský dejepisný spolok
  19.00 kino INTÍMNA  PASCA, akčný
  18.3.2012 nedeľa 14.00 divadelná sála Divadlos, skúška
19.3.2012 pondelok 09.00 vestibul kina TRH - LAJČÁK
19.00 balkónový salónik Dychová hudba mesta Levoča, skúška
20.3.2012 utorok 18.00 kino TERNE ČHAVE, koncert
21.3.2012 streda 16.00 divadelná sála DEŇ  UČITEĽOV
19.00 kino IMMORTALITAS, triler
22.3.2012 štvrtok 09.00 vestibul kina TRH – MEKA
14.00 kongresová sála Mestské zastupiteľstvo 
23.3.2012 piatok      
  24.3.2012 sobota 08.00 divadelná sála tanečno-hudobný  festival
  25.3.2012 nedeľa 08.00 divadelná sála tanečno-hudobný festival 
26.3.2012 pondelok 08.00 divadelná sála tanečno-hudobný festival  
19.00 balkónový salónik Dychová hudba mesta Levoča, skúška
27.3.2012 utorok 08.00 divadelná sála tanečno-hudobný festival
28.3.2012 streda 17.00 kino KOCÚR  V ČIŽMÁCH, animovaná rozprávka
29.3.2012 štvrtok 09.00 divadelná sála 58. HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN
10.00 kino LETS ART - nájom
30.3.2012 piatok 17.00 knižnica NOC  A  ANDERSENOM
19.00 kino ALOIS  NEBEL, animovaná dráma
  31.3.2012 sobota 13.00 divadelná sála seminár lekárov - nájom
  19.00 kino ALOIS  NEBEL, animovaná dráma