Podrobnejšie o uskutočnených programoch

...návrat na hlavnú stránku...

         

K R A J S K Á   S C É N I C K Á   Ž A T V A


Prešovský samosprávny kraj, Podtatranské osvetové stredisko a Mestské kultúrne stredisko Levoča

„KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA“

Postupová prehliadka amatérskych divadelných súborov Prešovského samosprávneho kraja

Propozíce

Vyhlasovateľ: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, NOC Bratislava
Organizátor: POS Poprad
Spoluorganizátor: Mesto Levoča, MsKS Levoča
Miesto konania: Mestské divadlo Levoča
 


 

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2015 (9. - 10. apríl 2015)

Vyhodnotenie

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2013 (26. - 27. apríla 2013)

Program
Vyhodnotenie

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2012 (23. - 25. apríla 2012)

Program - plagát
Vyhodnotenie

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2011 (18. - 20. apríla 2011)

Časový harmonogram súťažných predstavení
Plagát-text
Výsledky hodnotenia 

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2010 (12. - 13. apríla 2010)

Program
Vyhodnotenie - ceny
 

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2009 (29. 04. - 30. 04. 2009)

Program KSŽ
Plagát KSŽ
Udelené ceny
Fotogaléria

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2008 (22. 04. - 23. 04. 2008)

Súťažné kategórie:

Činoherné divadlo
Divadlo dospelých deťom
Alternatívne divadlo (aj divadlo mladých do 15 rokov a viac)
Hudobné divadlo
Iné (pantomína., ...)

Program a vyhodnotenie