Podrobnejšie o uskutočnených programoch

...návrat na hlavnú stránku...

KRAJSKÁ SCÉNICKÁ ŽATVA 2009
 

PROTOKOL O UDELENÍ CIEN KRAJSKEJ SCÉNICKEJ ŽATVY V LEVOČI 29. – 30. APRÍL 2009

Odborná porota

Mgr. art. Ján Fakla,
Mgr. Alžbeta Verešpejová
a Mgr. art. Pavel Graus

na základe výsledkov hodnotenia udeľuje:

ČINOHRA:
1. miesto: Levočská divadelná spoločnosť
Vlado Benko – PASTIER
Réžia: Ladislav Péchy

2. miesto: Commedia Poprad
Pavol Uher – STATKY ZMÄTKY, ALEBO AKO SA DOSTAL GIANNI SCHICCHI CEZ POSTEĽ K MAJETKU

Ocenenia sú spojené s návrhom zaradenia do programu Tlmačské činohranie.

DIVADLÁ MLADÝCH:
1. miesto: Študentské divadlo FF PU Prešov
Nina Sadur – SILA VLASOV
Réžia: kolektív

2. miesto: ALFA ZUŠ Humenné
STRETNUTIA
Réžia: Eva Jacevičová

3. miesto: TOTE TAM ZUŠ Kežmarok
Silvester Lavrík – ALENKA PRED ZRKADLOM
Réžia: Emília Šavelová

Ocenenia sú spojené s návrhom zaradenia do programu EXIT 2009 v Levoči.

DIVADLO DOSPELÝCH HRAJÚCICH PRE DETI:
1. miesto: DILETANTI pri kočovnom divadle DRAK Prešov
Igor Kasala – JANKO HRACH
Réžia: kolektív

Ocenenie je spojené s návrhom zaradenia do programu festivalu v Rimavskej Sobote.

INDIVIDUÁLNE OCENENIA:

Patrícia Bodnárová - ONDAVAN Stropkov
– za postavu Frozíny v hre Lakomec – najlepší ženský herecký výkon,

Michal Novák - COMMEDIA Poprad
- za postavu Gianni Schicchi v hre Statky zmätky... – najlepší mužský herecký výkon,

Ving Jaš – za scénickú hudbu v hrách Pastier a Statky zmätky...,

Dušan Bajin – za výber hudby v hre Sila vlasov,

Dušan Kubáň – COMMEDIA Poprad – za scénografiu v hre Statky zmätky...,

DS ONDAVAN Stropkov – za scénografiu v hre Lakomec