Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
December 2011
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.12.2011        
  2.12.2011        
3.12.2011        
4.12.2011        
5.12.2011        
6.12.2011        
  7.12.2011        
  8.12.2011        
9.12.2011        
10.12.2011        
11.12.2011        
12.12.2011        
13.12.2011        
  14.12.2011        
NÁVRAT   15.12.2011        
  16.12.2011        
17.12.2011        
18.12.2011        
19.12.2011        
20.12.2011        
21.12.2011        
22.12.2011        
23.12.2011        
24.12.2011        
25.12.2011        
26.12.2011        
  27.12.2011        
  28.12.2011        
  29.12.2011        
  30.12.2011        
31.12.2011