Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Júl 2011
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.7.2011 piatok 16.00 evanjelický kostol Spevácky  súbor  VOLDA  VOKAL (Nórsko)
  19.00 kino RÝCHLO   A  ZBESILO  5
  2.7.2011 sobota 19.00 kino RÝCHLO   A  ZBESILO  5
3.7.2011        
4.7.2011        
5.7.2011        
6.7.2011        
  7.7.2011 štvrtok 11.00 Námestie Majstra Pavla Folklórny súbor zo SENEGALU
  18.00 Teatro Cafe Pavel „HIRAX“  Baričák - Rozprávanie o svojich cestách po svete
  8.7.2011 piatok 19.00 kino VODA  PRE  SLONY
9.7.2011 sobota 19.00 kino VODA  PRE  SLONY
10.7.2011        
11.7.2011        
12.7.2011 utorok 14.00 Námestie Majstra Pavla Folklórny súbor  KROMPAŠAN (Krompachy)
   Evanjelický kostol MIKULÁŠ  KLIMČÁK - Výstava obrazov, vernisáž 12.7. 2011 – o 16.00 hod.
13.7.2011 streda 14.00 Námestie Majstra Pavla Spevácka skupina  LIPA ( Spišská Nová Ves)
  14.7.2011        
NÁVRAT   15.7.2011 piatok   Námestie Majstra Pavla – park Výstava fotografií Petra Župníka - ORBIS   PICTUS  LEUCHOVIA
  19.00 kino X – MEN:  PRVÁ   TRIEDA
  16.7.2011 sobota 19.00 kino X – MEN:  PRVÁ   TRIEDA
17.7.2011        
18.7.2011 pondelok 11.00  Námestie  Majstra Pavla Orchester  POLYPHONIA“ (Réunion) 
19.7.2011        
20.7.2011        
21.7.2011        
22.7.2011 piatok 19.00 kino PROFESIONÁLNA   MANŽELKA
23.7.2011 sobota 19.00 kino PROFESIONÁLNA   MANŽELKA
24.7.2011        
25.7.2011 pondelok   Mestské divadlo – foyer VÝSTAVA  VÝTVARNÝCH  DIEL  LANCUTSKEJ  UNIVERZITY  3. veku
26.7.2011        
  27.7.2011        
  28.7.2011        
  29.7.2011 piatok 19.00 kino ÚTEK  ZO  SIBÍRI
  30.7.2011 sobota 19.00 kino ÚTEK  ZO  SIBÍRI
31.7.2011