06/2013
 

Mestské divadlo

6. - 7. štvrtok, piatok o 16.00 hod.

Divadelná sála 1 €
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
A VÝSTAVA

žiakov ZUŠ v Levoči

10. pondelok o 19. hod.

Divadelná sála 1 €
TROJUHOLNÍK
Divadelné predstavenie
súboru „FRÍ – KÚL – IN“ –
ZUŠ Levoča
Réžia: Ľubomíra Kučková

14. - 16. piatok, sobota, nedeľa

Divadelná sála vstup voľný
EXIT´2013
Súťažná prehliadka
najlepších ochotníckych
divadiel zo Slovenska
Podrobne na osobitných
plagátoch!

14. piatok o 20.00 hod.

Divadelná sála
S. Lavrík a J. Fándly
DÚVERNÁ ZMLÚVA, ČIŽE
HĽADANIE POLITICKEJ
VÔLE
Účinkujú: Silvester Lavrík,
Jozef Lupták a Boris Lenko
- literárno – hudobné pásmo
KONVERGENCIE NA EXITE

17. pondelok o 21.00 hod.

Nám. Majstra Pavla
Staromestské divadlo Košice
IMAGINÁCIE 2013
ČAROVNÝ PRÍBEH
O STVORENÍ SVET(L)A
Vzdušná a silová akrobacia,
povrazochodec, ohnivé
meče...


Zmena programu vyhradená!!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

1. sobota o 17.00 hod.

MDD v kine 1,50 €
CESTA NA MESIAC
3D Animovaný –
dobrodružný (Belgicko)
Réžia: Ben Stassen.
S 3D okuliarmi.
84 min. Slovenský dabing

1. sobota o 19.00 hod.

FK 2 € / MP12
KURA NA SLIVKÁCH
Fantastický (Francúzsko)
Réžia: Mariane Satrapi.
Hrajú: Mathieu Amalric,
Edouard Baer...
93 min. České titulky

7. - 8. piatok, sobota o 19.00 hod.

FK 2 € / MP15
JE TO IBA VIETOR
Dráma (Maďarsko)
Réžia: Bence Fliegauf.
Hrajú: Katalin Toldi, Gyongyi
Lendvai, Lajos Sárkány...
87 min. České titulky

14. - 15. piatok, sobota o 19.00 hod.

FK 2 € / MP12
HASTA LA VISTA
Tragikomédia (Belgicko)
Réžia: Geoffrey Enthoven.
Hrajú: Robrecht Vanden
Thoren, Gilles De Schrijver...
115 min. České titulky

21. - 22. piatok, sobota o 17.00 hod.

2,50 €
KRÚDOVCI
Animovaná komédia (USA)
Réžia: Chris Sanders, Kirk
De Micco.
90 min. Slovenský dabing

27. štvrtok o 18.00 hod.

4 €
OD MALEJ MALOSCI,
V ŠERCU CE NOŠIM...

Vystúpenie detského
folklórneho súboru
LEVOČANÍK
a folklórneho súboru
LEVOČAN pri Základnej
umeleckej škole v Levoči

28. - 29. piatok, sobota o 19.00 hod.

2 € / MP15
ĎAKUJEM, DOBRE
Dráma (SR)
Réžia: Mátyás Prikler.
Hrajú: Attila Mokos, Miroslav
Krobot, Béla Várady...
130 min.


Zmena programu
vyhradená!
Ceny vstupeniek sú
orientačné.
Predaj pol hodiny pred
začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

             Výpožičná doba         

Pondelok: 10.00 – 17.00
Utorok:     10.00 – 17.00
Streda:     13.00 – 17.00
Štvrtok:    10.00 – 17.00
Piatok:      10.00 – 17.00
Sobota:     09.00 – 12.00

4. utorok od 9.00 - 15.00 hod.

„ČÍTAJME SI...“
6. ročník detského
čitateľského maratónu
Viac informácií na
samostatných plagátoch a v knižnici.

12. streda o 9.00 hod.

„OD KNIHY K DIVADLU“
Študentská tvorivá
dielňa

21. piatok o 14.00 hod.

„KRÁĽ ČITATEĽOV“
Ocenenie troch najlepších
detských čitateľov za rok
2012

Vážená čitateľská verejnosť!

Chceme vás touto cestou
informovať o nových
knihách, ktoré pribudli do
fondu v Levočskej
mestskej knižnici.
Podrobný zoznam
s anotáciou každej knihy
nájdete na internetovej
stránke
http://lmk.levoca.sk/.
Tešíme sa na vašu
návštevu!Kontakt:

MsKS Levoča,
Nám. Majstra Pavla 54,
054 01 Levoča (divadlo)
t.č. 053 451 2522,
053 451 0417