Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Január 2009
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.1.2009 štvrtok      
2.1.2009 piatok 19.00 kino QUANTUM  OF  SOLACE - predstavenie 
  3.1.2009 sobota 17.00 kino Vesmírny  opičiaci – predstavenie
  18.00 kongresová sála Novoročný koncert
  19.00 kino QUANTUM  OF  SOLACE - predstavenie
  4.1.2009 nedeľa 17.00 kino Vesmírni opičiaci - predstavenie   
5.1.2009 pondelok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
6.1.2009 utorok      
7.1.2009 streda      
8.1.2009 štvrtok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE – skúška
9.1.2009 piatok 10.00 divadlo PASTIER - skúška
19.00 kino Červený barón - predstavenie 
  10.1.2009 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť – svadba
  19.00 kino Červený barón  - predstavenie  
  11.1.2009 nedeľa      
12.1.2009 pondelok      
13.1.2009 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška 
19.00 kino Pavučina lži - predstavenie
14.1.2009 streda 19.00 kino Pavučina lži - predstavenie 
NÁVRAT 15.1.2009 štvrtok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
16.1.2009 piatok 19.00 kongresová sála LEVOČSKÝ  PLES
19.00 kino Kráľová priazeň- predstavenie
  17.1.2009 sobota 19.00 kino Kráľová priazeň - predstavenie
  18.1.2009 nedeľa 19.00 divadlo Popoludnie s rozprávkou
19.1.2009 pondelok 15.00    
20.1.2009 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE – skúška
19.00 kino Zakázané kráľovstvo - predstavenie
21.1.2009 streda 09.00 divadlo Šalianský MaťkoS – súťaž
19.00 kino Zakázané kráľovstvo - predstavenie
22.1.2009 štvrtok 09.00 vestibul kina TRH
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE – skúška
19.00 divadlo PASTIER - predstavenie
23.1.2009 piatok 19.00 kino Ty, ktorý žiješ - predstavenie 
  24.1.2009 sobota 18.00 kongresová sála Ples ZŠ G. Haina
  19.00 kino Skrytý pôvab buržoázie – predstavenie
  25.1.2009 nedeľa      
26.1.2009 pondelok 09.00 vestibul kina TRH 
27.1.2009 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
19.00 kino Sirotinec – predstavenie
28.1.2009 streda 08.00 kino DILONG  STAR – ZŠ J. Francisciho
19.00 kino Sirotinec - predstavenie
29.1.2009 štvrtok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE skúška
30.1.2009 piatok 17.00 kino MADAGASKAR 2 – predstavenie
19.00 kino Malé oslavy - predstavenie
  31.1.2009 sobota 17.00 kino MADAGASKAR 2 - predstavenie
  nedeľa 19.00 kino Malé oslavy - predstavenie