Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Február 2011
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.2.2011 utorok 13.30 divadlo EURÓPSKE  PEXESO, výstava
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
19.00 kino KARATE  KID, dobrodružný
2.2.2011 streda 08.00 kongresová sála SPgŠ zbor , skúška
09.00 divadlo MsÚ seminár 
16.00 divadlo LDO ZUŠ, skúška
19.00 kino TURISTA, romantická komédia 
3.2.2011 štvrtok 08.00 kongresová sála SPgŠ zbor, skúška 
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
19.00 divadlo DÁMSKY  VEČIEROK, detektívka
4.2.2011 piatok 19.00 kino PREMENA , triler
19.00   KS, DS, MS, ZS – nájom, Ples cestovatežov
  5.2.2011 sobota 09.00 divadlo LDS, skúška
  19.00 kino PREMENA, triler
  6.2.2011 nedeža      
7.2.2011 pondelok 09.00 kino TRH, Vojtuš 
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
8.2.2011 utorok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
19.00 kino ŽIVOT  JE  TAKÝ, dráma
9.2.2011 streda 19.00 kino ŽIVOT  JE  TAKÝ, dráma
10.2.2011 štvrtok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
11.2.2011 piatok 16.00 divadlo LDS, skúška
17.00 kino NA  VLÁSKU, animovaný rodinný
19.00 divadlo LA´DŽABANINY 2, humortreska
  12.2.2011 sobota 09.00 divadlo LDS, skúška 
  17.00 kino NA  VLÁSKU, animovaný rodinný
  18.00 kongresová sála nájom, ples III. ZŠ
  13.2.2011 nedeža 15.00 divadlo ZABUDNUTÝ  ČERT, popoludnie s rozprávkou
14.2.2011 pondelok 09.00 kino TRH, Rutex
16.00 divadlo MsÚ     
18.00 kongresová sála ZUZANA  SMATANOVÁ, koncert 
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
NÁVRAT 15.2.2011 utorok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
19.00 kino FOTRI    LOTRI, komédia
16.2.2011 streda 19.00 kino FOTRI    LOTRI, komédia
17.2.2011 štvrtok 09.00 kino TRH, Kubjatko 
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
18.2.2011 piatok 09.00 kino TRH, Kubjatko
15.00 kongresová sála stretnutie dôchodcov, MsÚ
16.00 divadlo LDS, skúška
19.00 kino SINGLE  MAN, psychologický
  19.2.2011 sobota 09.00 divadlo LDS, skúška 
  18.00 kongresová sála Venček, Gymnázium sv. F. Assiského
  19.00 kino DEADLINE, komédia
  20.2.2011 nedeža      
21.2.2011 pondelok 09.00 kino TRH, Gomez
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
22.2.2011 utorok 09.00 kino nájom, PUźS
09.00 divadlo nájom, Ústav na výkon väzby
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
17.00 kino NARNIA, rodinný dobrodružný
23.2.2011 streda 09.00 kino nájom, PUźS       
17.00 kino NARNIA, rodinný dobrodružný
19.00 divadlo 19.00 – divadelná sála, LA´DŽABANINY 2, humortreska
9.00 – vestibul kina – TRH, Apollo
24.2.2011 štvrtok 09.00 kino TRH, Apollo
14.00 kongresová sála Mestské zastupitežstvo 
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
25.2.2011 piatok 16.00 divadlo LDS, skúška
19.00 kino FISH  TANK, sociálna dráma
  26.2.2011 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnos, svadba
  19.00 kino KONCERT, komédia
  27.2.2011 nedeža      
28.2.2011 pondelok 09.00 kino TRH, Rucek
13.00 divadlo ZŠ nevidiacich, seminár
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška