Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Máj 2008
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.5.2008 štvrtok      
2.5.2008 piatok 16.00 Kongresová sála seminár
19.00 Mestské kino KRONIKA  RODU  SPIDERWICKOVCOV
  3.5.2008 sobota 10.00 Kongresová sála seminár
  19.00 Mestské kino KRONIKA  RODU  SPIDERWICKOVCOV
  4.5.2008 nedeľa      
5.5.2008 pondelok 09.00 Mestské divadlo SLÁVIK  SLOVENSKA  2008
10.00 Vestibul kina trh
6.5.2008 utorok 18.00 Mestské divadlo MINULOSŤ   V   PRÍTOMNOSTI
19.00 Mestské kino NA  VLASTNÍ   NEBEZPEČÍ
7.5.2008 streda 19.00 Mestské kino NA  VLASTNÍ   NEBEZPEČÍ
8.5.2008 štvrtok 15.00 Park KONCERT   DYCHOVEJ  HUDBY
9.5.2008 piatok 09.00 Mestské divadlo DEŇ  ZDRAVIA
18.00 Park ABY   NÁS  BOLO  POČUŤ...
19.00 Mestské kino PERSEPOLIS filmový klub
  10.5.2008 sobota 19.00 Mestské divadlo LACO  DECZI koncert
  19.00 Mestské kino O   RODIČÍCH  A  DĚTECH
    Kongresová sála svadba, uzavretá spoločnosť
  11.5.2008 nedeľa 12.00 Mestské divadlo Levočská divadelná spoločnosť - skúška
    Mestská knižnica DEŇ MATIEK
12.5.2008 pondelok 09.00 Vestibul kina trh
13.00 Mestské divadlo generálna skúška ZUŠ
13.5.2008 utorok 17.00 Mestské divadlo Májový koncert ZUŠ
17.00 Mestské kino LET´S   DANCE 2
19.00 Mestské kino
14.5.2008 streda 17.00 Mestské kino LET´S   DANCE 2
19.00 Mestské kino
NÁVRAT 15.5.2008 štvrtok 09.00 Vestibul kina trh, paplóny
  Mestská knižnica Výstavka a leták pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny
16.5.2008 piatok 15.00 Modrý salónik členská schôdza zdravotne postihnutých
19.00 Mestské kino SVADBA   NA  BITEVNOM  POLI
  17.5.2008 sobota 08.00 Mestské kino Katolícka univerzita, prednášky
  19.00 Mestské kino SVADBA   NA   BITEVNOM  POLI
    Kongresová sála svadba, uzavretá spoločnosť
  18.5.2008 nedeľa 15.00 Mestské divadlo nedeľná rozprávka SEN  O  ZLATOM  ŠŤASTÍ
19.5.2008 pondelok 10.00 Vestibul kina trh
20.5.2008 utorok 08.00 Mestské kino Akadémia, ZŠ G. Haina
19.00 Mestské kino MARTIN  SLIVKA filmový klub
21.5.2008 streda 09.00 Mestské kino Akadémia, ZŠ G. Haina
16.00 Mestské kino Akadémia, ZŠ G. Haina
19.00 Mestské kino RAMBO
20.00   firemný večer, uzavretá spoločnosť
22.5.2008 štvrtok 10.00 Vestibul kina trh
14.00 Mestská knižnica Tomáš JANOVIC - život a tvorba prezentovaná kníhovníčkou
23.5.2008 piatok 16.00 Mestské divadlo skúška, ZUŠ
19.00 Mestské kino JAHODOVÉ  VÍNO
  24.5.2008 sobota 19.00 Mestské kino JAHODOVÉ  VÍNO
    Kongresová sála svadba, uzavretá spoločnosť
  25.5.2008 nedeľa   Modrý salónik uzavretá spoločnosť
26.5.2008 pondelok 10.00 Vestibul kina trh
10.30 Mestské divadlo Výchovný koncert ZUŠ
27.5.2008 utorok 08.15 Mestské divadlo Výchovný koncert ZUŠ
09.30
10.30
19.00 Mestské kino MUZIKA
28.5.2008 streda 08.15 Mestské divadlo Výchovný koncert ZUŠ
09.30
10.30
19.00 Mestské kino MUZIKA
29.5.2008 štvrtok 09.00 Kongresová sála seminár SCLEROSIS   MULTIPLEX
19.00 Mestské kino KAPUSTNICA, divadelné predstavenie 
30.5.2008 piatok 09.00 Kongresová sála seminár SCLEROSIS  MULTIPLEX
19.00 Chrám sv. Jakuba COLLEGIUM  TECHNICUM, spevácky zbor
19.00 Mestské kino ZAČAROVANÍ
  31.5.2008 sobota 19.00 Mestské kino ZAČAROVANÍ
    Kongresová sála svadba, uzavretá spoločnosť