Podrobnejšie o uskutočnených programoch

...návrat na hlavnú stránku...


Celoštátne kolo najväčšej a najznámejšej celoštátnej postupovej prehliadky recitátorov v umeleckom prednese poézie a prózy, recitačných kolektívov a divadiel poézie s jednoročnou periodicitou.


61. Hviezdoslavov Kubín (24. marec 2015)

Dňa 24.marca 2015 od 8.00 hod. sa v Mestskom divadle v Levoči konala okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy I - IV. kategórie. Hlavným organizátorom súťaže bolo Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča. (z poverenia POS Poprad).
Na prehliadke sa z oslovených 21 ZŠ zúčastnilo 13 a zo 7. SŠ okresu sa zúčastnili 3 školy.

Súťaž hodnotila odborná porota:
I. a III. kategória poézia: Daniela ROŽÁROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Daniela DŽUGANOVÁ
I. a III. kategória próza: Peter KRUPA, Alexander PÉCHY, Silvester HRADISKÝ
II. – IV. kategória poézia: Mária MURÁNSKA, Juraj ŠVEDLÁR, Stanislav JANŠČÁK
II. – IV. kategória próza: Peter MILČÁK, Ľubomíra KUČKOVÁ, Petra KOČIŠOVÁ

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

P O É Z I A
I. kategória:
1. miesto – Samuel PETREK – ZŠ J. Francisciho Levoča
2. miesto – Kristína SAKMÁROVÁ – ZŠ G. Haina Levoča
3. miesto – Eva GAJDOŠOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča

II. kategória:
1. miesto – Sára SZITÁRIOVÁ – ZUŠ Levoča
2. miesto – Mária TREMKOVÁ – ZŠ G. Haina Levoča
3. miesto – Boris KOVALÍK – ZŠ Palešovo nám. Sp. Podhradie

III. kategória:
1. miesto –Ivana ŠEBESTOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča
2. miesto – Samuel SKURKA – ZŠ J. Francisciho Levoča
3. miesto – Matúš KACEJ – ZŠ Školská Sp. Podhradie

IV. kategória:
1. miesto - Oliver URDA – SPgŠ Levoča
2. miesto – Ema MALÍŠKOVÁ – Gymnázium sv. F. Assiského Levoča
3. miesto – Lenka STRAPKOVÁ – Gymnázium J. F. Rimavského Levoča

P R Ó Z A
I. kategória:
1. miesto – Zoe KOČIŠOVÁ – Súkromná základná škola Levoča
2. miesto – Barbora DREDANOVÁ – ZŠ Š. Kluberta
3. miesto – Mária Dorota ILEČKOVÁ – ZŠ Školská Sp. Podhradie

II. kategória:
1. miesto – Sofia TRIPŠANSKÁ – Základná umelecká škola Levoča
2. miesto – Klára JURČÍKOVÁ – ZŠ G. Haina Levoča
3. miesto – Bronislava MAREKOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča

III. kategória:
1. miesto – Karolína KOPANIČÁKOVÁ – ZŠ J. Francisciho
2. miesto – Maximilián KUTLIAK – Spojená škola internátna Levoča
3. miesto – Karin BARBUŠČÁKOVÁ – ZŠ G. Haina Levoča

IV. kategória:
1. miesto – Štefánia ORLOVSKÁ – Gymnázium J. F. Rimavského Levoča
2. miesto – Danisa NEUVIRTOVÁ – SPgŠ Levoča

 

60. Hviezdoslavov Kubín (13. marec 2014)

Vyhlásenie súťaže, evidenčný list, prihláška
Fotogaléria

Výsledky

P O É Z I A
I. kategória
1.miesto: Samuel PETREK – ZŠ J. Francisciho Levoča
2.miesto: Kristína SAKMÁROVÁ – ZŠ G. Haina Levoča
3.miesto: Nina GREGORÍKOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča

II. kategória
1. miesto: Boris KOVALÍK – ZŠ Palešovo nám. Spišské Podhradie
2.miesto: Samuel SKURKA – ZŠ J. Francisciho Levoča
3.miesto: Chiara ZÁHRADNÍKOVÁ – ZŠ G. Haina Levoča

III. kategória
1.miesto: Lenka STRAPKOVÁ – ZŠ J. Francisciho Levoča
2.miesto: Bianka LAURENČÍKOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča
3. miesto: Michal URBAN – Gymnázium J.F.Rimavského Levoča

IV. kategória:
1.miesto: Barbora OSVALDOVÁ – SPgŠ Levoča
2. miesto: Ema MALÍŠKOVÁ – Gymnázium sv. F. Assiského Levoča
2. miesto: Miroslava DZURŇÁKOVÁ- Gymnázium J.F.Rimavského

P R Ó Z A
I. kategória
1.miesto: Tomáš PANÁK – ZŠ Palešovo nám. Spišské Podhradie
2.miesto: Terézia KOTARBOVÁ – SŠI nevidiacich Levoča
3.miesto: Soňa KOTERBOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča
3. miesto: Tamara KAMARÝTOVÁ – ZŠ Spišský Hrhhov

II. kategória
1.miesto: Dominika DUNČKOVÁ – ZŠ J. Francisciho Levoča
2.miesto: Bronislava MAREKOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča
3.miesto: Klára JURČÍKOVÁ – ZŠ Dlhé Stráže

III. kategória
1.miesto: Nikola SIVECOVÁ – ZUŠ Levoča
2.miesto: Judita MEREŠŠOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča
3.miesto: Natália VROBĽOVÁ – ZŠ J. Francisciho Levoča

IV. kategória
1. miesto: Lea KÚTNIKOVÁ – Gymnázium J.F.Rimavského Levoča
2.miesto: Juliana BARTOŠOVÁ – SPgŠ Levoča
3. miesto: Jana ZELENÁ – SOŠ pre zrakovo postihnutých Levoča

ODBORNÁ POROTA

POÉZIA:
I. a IV. – Peter Krupa - Dorota Žentkovičová - Alžbeta Brnčalová
II. a III. – Mária Muránska - Marcela Rušinová - Matej Babej

PRÓZA:
I. a II. – Ľubomíra Kučková - Daniela Džuganová - Erika Čurillová
III. a IV. – Dušan Kubáň - Stanislav Janščák - Silvester Hradiský
 

59. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (21. marec 2013)

P O É Z I A
I. kategória
1. miesto: Samuel HAMOR – ZŠ J. Francisciho Levoča
2. miesto: Kristína SOĽANOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča
3. miesto: Nikola ĎURIKOVIČOVÁ – ZŠ Spišský Hrhov


II. kategória
1. miesto: Bianka LAURENČÍKOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča
2. miesto: Dávid PANÁK – ZŠ Spišské Pohradie (Pálešovo nám.)
3. miesto: Juraj OLÁH – Spojená škola internátna Levoča

III. kategória
1. miesto: Lenka STRAPKOVÁ – ZŠ J. Francisciho Levoča
2. miesto: Miroslava DZURŇÁKOVÁ – Gymnázium J. F. Rimavského Levoča
2. miesto: Júlia BODNÁROVÁ – ZŠ G. Haina Levoča

IV. kategória
1. miesto: Martin KORCHAN – Gymnázium J. F. Rimavského Levoča
2. miesto: Júliana BARTOŠOVÁ – SPgŠ Levoča
3. miesto: Róbert HAMBURGBADŽO – Gymnázium J. F. Rimavského Levoča


P R Ó Z A

I. kategória
1. miesto: Sára SZITÁRIOVÁ - ZŠ J. Francisciho Levoča
2. miesto: Ema KOVÁČIKOVÁ – Spojená škola internátna Levoča
3. miesto: Sofia TRIPŠANSKÁ – ZŠ Spišský Štvrtok


II. kategória
1. miesto: Judita MEREŠOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča
2. miesto: Pavol KOPANIČÁK – ZŠ G. Haina Levoča
3. miesto: Sarah STOLIČNÁ – ZŠ J. Francisciho


III. kategória
1. miesto: neudelené
2. miesto: Diana KRAJČÍRIKOVÁ – Gymnázium J. F. Rimavského Levoča
3. miesto: Terézia SIVÁŇOVÁ - ZŠ Spišské Podhradie (Školská)


IV. kategória
1. miesto: neudelené
2. miesto: Matej BABEJ – Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča
2. miesto: Mária SIVÁŇOVÁ - Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča

O D B O R N Á   P O R O T A

Poézia
I. a IV. Ladislav Havlík - Daniela Rožárová - Petra Kočišová
II. a III. Mária Muránska - Marcela Rušinová - Anna Labudová

Próza
I. a IV.
Ľubomíra Kučková - Daniela Džuganová - Juraj Švedlár
II. a III Peter Krupa - Andrea Žihalová - Silvester Hradiský 

58. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2012 (29. marec 2012)
 

POÉZIA

I. kategória
1. miesto: Samuel SKURKA – ZŠ Francisciho Levoča

2. miesto: Boris KOVALÍK – ZŠ Palešovo nám. Spišské Podhradie

3. miesto: Kristína SOĽANOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča


II. kategória
1. miesto: Lenka STRAPKOVÁ – ZŠ J. Francisciho Levoča

2. miesto: Júlia BODNÁROVÁ – ZŠ G. Haina Levoča a  Adam GRIGER – Gymnázium sv. F. Assiského Levoča

3. miesto: Daniela HRUŠOVSKÁ – ZŠ Š. Kluberta


III. kategória
1. miesto: Ema MALÍŠKOVÁ – Gymnázium sv. F. Assiského Levoča

3. miesto: Alojz KOPRDA – Spojená škola internátna Levoča a Kaludia PALUŠÁKOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča


IV. kategória:
1. miesto: Róbert HAMBURGBADŽO – Gymnázium J. Francisciho- Rimavského Levoča

2. miesto: Kristína ŠAVELOVÁ – SPgŠ Levoča

3. miesto: Alexandra ČURILLOVÁ – Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča


PRÓZA

I. kategória
1.miesto: Pavol LOPATKA – ZŠ Palešovo nám. Spišské Podhradie

2.miesto: Dominika DUNČKOVÁ – ZŠ J. Francisciho Levoča

3.miesto: Aneta ROVDEROVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča


II. kategória
1.miesto: Judita MEREŠOVÁ – ZŠ Š. Kluberta Levoča

2.miesto: Daniela VIŠŇOVSKÁ – ZŠ G. Haina Levoča

3.miesto: Michal ILEČKO – ZŠ Školská Spišské Podhradie


III. kategória
1.miesto: Peter MIŽENČÍK – Spojená škola internátna Levoča

2.miesto: Michaela ORINČÁKOVÁ – ZŠ J. Francisciho Levoča

3.miesto: Vladimír ONDRUŠ – ZŠ Š. Kluberta Levoča


IV. kategória
1. miesto: Barbora ILEČKOVÁ – Gymnázium sv. F. Assiského Levoča

2.miesto: Natália REPASKÁ – Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča

3. miesto: Matej BABEJ – Gymnázium J. Francisciho-Rimavského Levoča
 

56. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010 (18. marec 2010)

Okresné kolo tejto súťaže v prednese poézie a prózy pripravilo Mestské kultúrne stredisko v Levoči a Podtatranské osvetové stredisko v Poprade, dňa 18. marca 2010 v Mestskom divadle v Levoči. V štyroch kategóriách súťažilo 65 recitátorov. Tri poroty sa „zapotili“ a vyniesli takýto ortieľ:

Kategória   Meno a priezvisko       Škola

I. kategória:
Poézia:
1. miesto - Judita Merešová ZŠ Š.Kluberta Levoča
2. miesto - Samuel Skurka ZŠ Francisciho Levoča
3. miesto - Libuša Gregoríková ZŠ Š.Kluberta Levoča

Próza:
1. miesto - Lucia Hradiská ZŠ G.Haina Levoča
2. miesto - Karolína Kapustová ZŠ Paleš.nám. Sp.Podhradie
3. miesto - Adriana Brnčalová ZŠ Francisciho Levoča

II. kategória:
Poézia:
1. miesto - Ema Malíšková Gymnázium sv.F.A. Levoča
2. miesto - Daniela Slodičáková ZŠ G.Haina Levoča
3. miesto - Adam Blaško ZŠ Školská Sp.Podhradie

Próza:
1. miesto - Michaela Orinčáková ZŠ Francisciho Levoča
2. miesto - Peter Miženčík ZŠ pre nevidiacich Levoča
3. miesto - Miriam Gajdošová Gymnázium J.F.R. Levoča

III. kategória:
Poézia:
1. miesto - nebolo udelené
2. miesto - nebolo udelené
3. miesto - Barbora Vargaeštoková ZŠ G. Haina Levoča

Próza:
1. miesto - Katarína Holotňáková ZŠ Francisciho Levoča
2. miesto - Natália Repaská Gymnázium J.F.R. Levoča
3. miesto - Diana Škotková ZŠ Školská Sp.Podhradie

IV. kategória:
Poézia:
1. miesto - Natália Krupinská SPgŠ Levoča
2. miesto - Jana Kozičková Spoj.škola internátna pre nevidiacich Levoča
3. miesto - Mária Semanová SZŠ Levoča

Próza:
1. miesto - Barbora Ilečková Gymnázium sv.F.A. Levoča
2. miesto - Andrea Čajová Gymnázium J.F.R. Levoča
3. miesto - Mária Majerčáková SPgŠ Levoča

Víťazi postupujú na krajské kolá a my im budeme držať palce, aby boli úspešní.
Ďakujeme všetkým recitátorom a učiteľom, že sa venujú umeleckému slovu. Poďakovanie patrí aj deviatim porotcom.:
Mgr. M. Muránskej – predsedkyni poroty, Mgr. Ľ. Kučkovej, Mgr. P. Krupovi, Z. Novákovej, J. Švedlárovi, D. Rožárovej, A. Brnčalovej, M. Slobodníkovej a N. Kerecmanovej.
Za spoluprácu ďakujeme aj Mgr. K. Drahomireckej a Ing. V. Tarajčákovi.
Príjemné popoludnie s recitátormi je za nami a môžeme sa tešiť na ďalšie spoločné stretnutia v divadle.
 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2009 (28. apríl 2009)

VÝSLEDKOVÁ LISTINA
okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy I.-III. kategórie HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2009

OKRES: LEVOČA Dátum konania: 28.4.2009

Počet zúčastnených škôl: 20

Postupujúci na krajské kolo v kategórii: POÉZIA
Kat.: Meno a priezvisko recitátora Škola:

I. KLAUDIA UŠÁKOVÁ ZŠ Francisciho Levoča
II. Michaela ORINČÁKOVÁ ZŠ Francisciho Levoča
III. Lucia KRIVDOVÁ ZŠ Spišské Podhradie

Postupujúci na krajské kolo v kategórii: PRÓZA
Kat.: Meno a priezvisko recitátora Škola:

I. Judita MEREŠOVÁ ZŠ Spišský Štvrtok
II. Natália REPASKÁ Gymnázium Levoča
III. Róbert HAMBURGBADŽO ZŠ Spišský Hrhov

Hodnotiaca porota: Poézia

p. Krupka– predseda
p. Ingrid Kamenická
p. Zuzana Barilová

Hodnotiaca porota: Próza

p. Muranská - predseda
p. Danka Rožárová
p. Ladislav Pechy
 

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2008 (14. apríl 2008)

V ý s l e d k y

I. kategória: próza

1. miesto - Michaela Orinčáková
2. miesto – Michal Ilečko
3. miesto – Aneta Krajníková

I. kategória: poézia

1. miesto – Katarína Dovalová
2. miesto – Matej Seman
3. miesto – Adam Korkoš

II. kategória: próza

1. miesto – Diana Škotková
2. miesto – Ema Mališková
3. miesto – Natália Repaská

II. kategória: poézia

1. miesto – Vladimír Ilaš
2. miesto – Dominika Ružičková
3. miesto – Tatiana Hockicková

III. kategória: próza

1. miesto – Barbora Ilečková
2. miesto – Martina Sanitríková
3. miesto – Michal Neupauer

III. kategória: poézia

1. miesto – Lucia Krivdová
2. miesto Michal Sihelský
3. miesto – Dominika Šoltýsová

IV. kategória: próza

1. miesto – Ján Pramuk
2. miesto – Lucia Dominiková
3. miesto – Dominika Gajdošová

IV. kategória: poézia:

1. miesto – Júlia Čurillová
2. miesto – Anna Javorská