Podrobnejšie o pripravovaných programoch

...návrat na hlavnú stránku...


Celoštátna súťažná postupová prehliadka amatérskeho alternatívneho divadla.
Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR, hlavným organizátorom prehliadky je Mestské kultúrne stredisko v Levoči.


EXIT 2015
Program súťaže
Vyhodnotenie súťaže

EXIT 2014 - Levoča (20. - 22. jún 2014)
Program súťaže

EXIT 2013 - Levoča (14. - 16. jún 2013)
Program súťaže
Protokol o udelení cien

EXIT 2012 - Levoča (15. - 17. jún 2012)
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla
Program súťaže
Udelenie cien

 

EXIT 2011 - Levoča (24. - 26. jún 2011)

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých
Súčasť 89. ročníka súťaží divadelných súborov - Scénickej žatvy
 

Piatok

24. jún 2011

16.00 DS LUNETRDLO PARTIZÁNSKA LUPCA
Jaroslav Janícek, Karol Horváth
PRÍJEMNE KRVAVÝ PODVECER (60´)
réžia: Jaroslav Janícek
18.30 DIVADLO ZUŠ J. CIKKERA BANSKÁ BYSTRICA
Guillaume Apollinaire, Boris Kovác
CASANOVA - divadelný komiks (60´)
réžia: Boris Kovác
21:00 DS "AMOS" ZUŠ SPIŠSKÁ NOVÁ VES
L. N. Tolstoj
HRA O ANNE (U) KARENINOVEJ (VÚ) (70´)
réžia: Eva Kopperová

Sobota
25. jún 2011

10:00 ŠTUDENTSKÉ DIVADLO P.A.D.A.K. Pri PF PU PREŠOV
Kolektív súboru
KADIŠ (40´)
réžia: Adela Mitrová
14:00 MoDRé DiVaDLo VRÁBLE
Volná dramatizácia knihy: Samko Tále - Kniha o cintoríne
SAMKO (55´)
réžia: Štefan Foltán
16:30 DS ZASESMELENDVE
Viliam Klimácek
LARA (60´)
réžia: Katarína Petrusová
20:00 DS LANO BRATISLAVA
Jevgenij Švarc
ŠARKAN (60´)
réžia: Miriam Pavelková
22:15 DS JEDNOSMERKA LEVICE
Lucia Šulová
WC UFO (60´)
réžia: kolektív súboru

Nedeľa
26. jún 2011

09:00 9:00
DS INPULSE
Gérard Levoyer
LOVEicka (45´)
réžia: Katarína Horváthová
 
  11:15 11:15
DS ALFA HUMENNÉ
Eva Jacevicová, Roman Vecerek a kolektív
15 MINÚT (35´)
réžia: Eva Jacevicová
  13:30 13:30
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV
     

Zmena programu vyhradená !
INFORMÁCIE: Počas prehliadky denne od 9:00 - 22:00 hod. v Mestskom divadle - I. poschodie.
NON STOP: Ladislav Péchy č. t. 0903 906 513, e-mail: msks@levoca.sk.

 


E X I T 2010 (18. - 20. júna 2010)
Celoslovenská prehliadka divadla mladých.
 


E X I T  '09 - L e v o č a  (19. - 21. jún 2009)

 CELOŠTÁTNA PREHLIADKA AMATÉRSKEHO ALTERNATÍVNEHO DIVADLA - MESTSKÉ DIVADLO
 


E X I T  2008 - L e v o č a  (20. - 22. jún 2008)


Výber súťažných inscenácií prebiehal trojfázovo. Súbory sa zúčastnili regionálnych a krajských postupových prehliadok, odkiaľ organizátori navrhli na odporúčania poroty 8 ocenených inscenácií Programovej rade Exit 08 na ich zaradenie do programu prehliadky. Programová rada zložená z profesionálnych divadelníkov zaradila do súťažnej časti prehliadky 7 inscenácií: B. Uhlár a kol.: Výhľad v réžii Blaha Uhlára (DS DISK Trnava), J. Benčík a kol.: Dvere v réžii Juraja Benčíka (Divadlo Korbáč Myjava), I. Borowski: Zbitý pes v réžii Ondreja Remiáša (10 v kruhu, Bánov), P. Luptovský: Teraz porozprávam v réžii autora (Divadlo Kusy cukru, Kremnica), Kolektív autorov súboru Detvan z Detvy: Žiť v réžii Borisa Kováča, A. N. Ostrovskij: Bankrot (Amatérske divadlo LDO ZUŠ Liptovský Hrádok), Kolektív autorov DS Alfa z Humenného: Divadlo o divadle v réžii Evy Jacevičovej.

Súťažné inscenácie prehliadky bude sledovať, hodnotiť a analyzovať na rozborových seminároch porota v zložení Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhDr. Miron Pukan, PhD., Mgr. Martin Timko, Mgr. art. Martin Geišberg.

Na prehliadke sa bude prezentovať nesúťažne Sekcia mladých divadelníkov,  do ktorej boli zaradené tri súbory: DS Šťastlivec Poprad s inscenáciou autorského textu Bierna a čiela v réžii Zuzany Krupkovej, DS Nevrlémrle Košice s inscenáciou Irina a diabol v réžii autorky textu Miroslavy Lauffovej, Divadelné štúdio Spišská Nová Ves pricestuje s inscenáciou A. Castillo, I. Liptáková: E. A. Poe v réžii Ivety Liptákovej.

Cieľom vytvorenia Sekcie mladých divadelníkov je predovšetkým dať možnosť mladým talentovaným, avšak ešte neskúseným divadelníkom možnosť prezentácie a  konfrontácie. Na festivale nielen vystúpia a podrobia sa analýze poroty, ale zároveň budú počas  troch festivalových dní pracovať s lektorkou – autorkou a dramaturgičkou Zuzou Ferenczovou,  s ktorou sa budú zaoberať základnými divadelnými pojmami, dramatickými situáciami a problémovými bodmi ich inscenácií.

Už tradične je na prehliadke aj pracovný program EduArt, ktorý organizuje Rada pre neprofesionálne divadlo na Slovensku. Tentokrát bude prebiehať vo forme prednášok a seminárov. Lektorka Mgr. art. Zuza Ferenczová predstaví účastníkom dramatické texty súčasných slovenských a českých autorov a lektorka Mgr. art. Maja Hriešik bude prednášať o inscenáciách svetoznámeho režiséra Boba Willsona.

V sprievodných podujatiach vystúpi divadelný súbor TRIARIUS z Českej Třebovej s inscenáciou Lubora Kasalu - BLÁZNOV   DOM –  a DIVADLO Z  PREDMESTIA – LANCÚT  Poľsko s monodrámou „TANGO“. Účastníci festivalu sa budú môcť započúvať do komornej hudby Konvergencie. 


 Pozri plagát


CELOŠTÁTNA PREHLIADKA AMATÉRSKEHO  ALTERNATÍVNEHO DIVADLA - MESTSKÉ DIVADLO

PIATOK: 20. 6. 08

NESÚŤAŽNÁ SEKCIA
08.00 hod. - Príprava Spišská Nová Ves
09.30 hod. - Predstavenie: DIVADELNÉ ŠTÚDIO SP. NOVÁ VES
                  Iva Liptáková – E. A. POE

10.20 hod. – Demontáž scény

10.30 hod. – Príprava Košice

10.30 hod. – S E M I N Á R  č. 1   ( Sp. Nová Ves, Košice )
Divadelný klub - II. poschodie

11.30 hod. – Demontáž scény

12.00 hod. – 14.00 hod. O B E D

14.00 hod. – Príprava Detva
16.00 hod. – Predstavenie: DETVAN Z  DETVY
                   Kolektív a Boris Kováč – ŽIŤ

17.00 hod. – Demontáž scény

17.15 hod. – Príprava Bánov

18.00 hod. – DOPLNKOVÝ PROGRAM – KONGRESOVÁ SÁLA
                   VENI AFTER 20 YEARS
                   Koncert festivalu komornej hudby KONVERGENCIE
                   Vstup na účastnícky preukaz prehliadky EXIT´ 08

19.30 hod. – Predstavenie: 10 V  KRUHU BÁNOV
                   Ivan Borowski – ZBITÝ PES

20.30 hod. – Demontáž scény

20.50 hod. – Príprava Č. Třebová ( ČR )
21.30 hod. – Predstavenie: Lubor Kasal – BLÁZNUV DUM – HOSŤ PREHLIADKY
22.00 hod. – Demontáž scény


V budove divadla funguje každý deň:
„CAFE BAR“ od 10.00 hod. – 22.00 hod. ( na prízemí )
„DIVADELNÝ KLUB“ od 17.00 hod. – do rána ( II. poschodie )
( hudba, niečo zjesť, debata o divadle, stretnutia starých i nových lások...)

 

SOBOTA: 21. 6. 08

09.00 hod. – S E M I N Á R  č. 2   ( Detva, Bánov )
Divadelný klub – II. poschodie

11.00 hod. – Príprava Poprad
11.30 hod. – Predstavenie: DS ŠŤASTLIVEC POPRAD
                   Kolektív – BIERNA A ČIELA


12.00 hod. – 14.00 hod. O B E D

12.00 hod. – Príprava L. Hrádok
13.30 hod. – Predstavenie: AMATÉRSKE DIVADLO PRI ZUŚ L. HRÁDOK
                   A. N. Ostrovskij – BANKROT
14.30 hod. – Demontáž scény

15.00 hod. - Divadlo  z predmestia Lancut (Poľsko)
                   Predstavenie: TANGO - monodráma

15.30 hod. – Príprava Trnava
 

19.00 hod. – Predstavenie: DS DISK TRNAVA
                   Blaho Uhlár a kolektív – VÝHĽAD
20.30 hod. Demontáž scény

21.00 hod. – Príprava Humenné
21.30 hod. – Predstavenie: DS ALFA HUMENNÉ
                   Kolektív – DIVADLO O DIVADLE
22.00 hod. – Demontáž scény

22.00 hod. – Príprava Kremnica
22.30 hod. – Predstavenie: DIVADLO KUSY CUKRU KREMNICA
                   Peter Luptovský – TERAZ POROZPRÁVAM

23.15 hod. – Demontáž scény
 


NEDEĽA: 22. 6. 08

08.00 hod. - Príprava Myjava

09.00 hod. – S E M I N Á R  č. 3   ( L. Hrádok, Trnava, Humenné, Kremnica )

11.00 hod. – 13.00 hod. O B E D

13.00 hod. – Predstavenie: DIVADLO KORBÁČ MYJAVA
                   Kolektív a Juraj Benčík – DVERE

14.30 hod. – Demontáž scény

15.00 hod. – S E M I N Á R  č. 4   ( Myjava )

16.00 hod. – KTO TO VYHRAL?
Vlado Benko + Dušan Kubáň + Vinco Jaš

16.30 hod. – ŠŤASTNÚ CESTU DOMOV!


UBYTOVANIE: Internáty, penzióny, súkromie
STRAVA: Jedáleň – Nám. Majstra Pavla č. 51

INFORMÁCIE: Počas prehliadky denne od 9.00 hod. – 22.00 hod. v Mestskom divadle – I. poschodie
NON STOP: Ladislav Péchy č. t. 0903 906 513
e – mail: msks.zastupca@levoca.sk, msks@levoca.sk

VÝSLEDKY

 

Individuálne ocenenia:

Alžbete  U h e r e k o v e j
za stvárnenie postavy Lazara Podchaľuzina v inscenácii Bankrot (Amatérske divadlo pri ZUŠ Liptovský Hrádok)

Zuzane  J a n i t o r o v e j br> za stvárnenie postáv Nikoho, Pacientky, Marjeny v inscenácii Výhľad (DS DISK Trnava)

 

Kolektívne ocenenia:

 

Skupine Music Band za scénickú hudbu k inscenácii Zbitý pes

3. miesto Amatérskemu divadlu pri LDO ZUŠ Liptovský Hrádok a inscenácii A. N. Ostrovskij - Bankrot

 

Odborná porota na základe výsledkov celoštátnej prehliadky alternatívneho divadla EXIT 08 v Levoči navrhuje programovej rade Scénickej žatvy 2008 zaradiť do programu Scénickej 6atvy tieto súbory a inscenácie:

 

z 2. miesta DS DISK, Trnava s inscenáciou Výhľad

z 1. miesta Divadlu Kusy cukru, Kremnica s inscenáciou Teraz porozprávam

 

Porota:

Mgr. Alžbeta Verešpejová

Mgr. Martin Timko

PhDr. Miron Pukan, PhD.

Mgr. art. Martin Geišberg