Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
November 2008
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.11.2008 sobota 18.00 divadlo ZUŠ Levoča - skúška
  2.11.2008 nedeža      
3.11.2008 pondelok 18.00 divadlo ZUŠ Levoča - skúška
19.00 skušobňa Dychová hudba mesta Levoča - skúška
4.11.2008 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška  
18.00 divadlo ZUŠ - skúška 
19.00 kino MAMMA  MIA ! – predstavenie
5.11.2008 streda 18.00 divadlo ZUŠ – skúška
19.00 kino MAMMA  MIA ! - predstavenie
6.11.2008 štvrtok 14.00 kino BREAK  DANCE – skúška
18.00 divadlo ZUŠ- skúška 
7.11.2008 piatok 15.00 divadlo ZUŠ - skúška
17.30 divadlo GALAPROGRAM  ZUŠ Levoča
19.00 kino AMOROV   ÚLET - predstavenie
  8.11.2008 sobota 16.00 kongresová sála svadba – uzavretá spoločnos     
  19.00 kino AMOROV  ÚLET  - predstavenie
  9.11.2008 nedeža      
10.11.2008 pondelok 10.00 vestibul kina Trh
18.00 divadlo GALAPROGRAM ZUŠ Levoča
19.00 skušobňa DH mesta Levoča - skúška  
11.11.2008 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
17.00 kino Zamilované zvieratká - predstavenie   
12.11.2008 streda 08.30 kino Zamilované zvieratká - predstavenia
10.45 kino Zamilované zvieratká - predstavenia
17.00 kino Zamilované zvieratká - predstavenia
13.11.2008 štvrtok 10.00 vestibul kina Trh
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška 
14.11.2008 piatok 10.00 divadlo DEŇ   NEVIDIACICH
14.00 knižnica J. Blažková - beseda   
15.00 ZUŠ VERNISÁŽ   VÝSTAVY
19.00 kino Moje čučoriedkové noci - predstavenie 
NÁVRAT   15.11.2008 sobota 18.00 kongresová sála stužková – uzavretá spoločnos
  19.00 kino Moje čučoriedkové noci- predstavenie
  16.11.2008 nedeža      
17.11.2008 pondelok 15.00 divadlo BRÁNA  SLNKA – popoludnie s  
18.00 kino študentský koncert
19.00 skušobňa DH mesta Levoča - skúška
18.11.2008 utorok 10.00 vestibul kina Trh
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE – skúška
19.11.2008 streda 19.00 kino POSLEDNÁ  MARINGOTKA - predstavenie
20.11.2008 štvrtok 10.00 vestibul kina Trh
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
21.11.2008 piatok 19.00 kino AKO  UKRADNڍ  NEVESTU - predstavenie
  22.11.2008 sobota 09.00   Klub patchworku Levoča -6. dielňa
  18.00 kongresová sála stužková – uzavretá spoločnos
  19.00 kino AKO UKRADNڍ  NEVESTU - predstavenie
  23.11.2008 nedeža      
24.11.2008 pondelok 10.00 vestibul kina Trh
25.11.2008 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE skúška
17.00 kino STAR   WARS - predstavenie 
26.11.2008 streda 17.00 kino MÁJ - predstavenie 
27.11.2008 štvrtok 10.00 vestibul kina Trh
14.00 divadlo BREAK  DANCE - skúška
28.11.2008 piatok 18.00 kongresová sála stužková – uzavretá spoločnos
19.00 kino Dajte si pozor na Zohana - predstavenie
  29.11.2008 sobota 19.00 kino Dajte si pozor na Zohana - predstavenie
  30.11.2008 nedeža 15.00 divadlo ADVENTNÝ  GENIUS  TEMPORI – skúška