a r c h í v   p r o g r a m o v
...návrat na hlavnú stránku...

 


08/2012
 

Mestské divadlo

3. - 5. 8. 2012

Mestské divadlo
CITY REPORT
Škola fotografovania v rámci miest Pentapolitany
Prihlášky: MsKS 053/451 2522

8. - 18. august

Námestie Majstra Pavla
PLENÉR MAJSTRA PAVLA
Vernisáž výstavy
17. august CAFE TEATRO

17. - 18. sobota, nedeľa

Námestie Majstra Pavla
TAJOMNÁ LEVOČA A
KARPATSKÝ REMESELNÝ TRH
Podrobne na osobitných
plagátoch

19. - 22. pondelok - štvrtok

pri Radnici po zotmení
LETNÝ BAŽANT
KINEMATOGRAF
Prehliadka českých a
slovenských filmov
- - -
 
Každý piatok o 11.00 hod.
Balkón radnice
KONCERT VEŽOVEJ HUDBY
BRASS COLLEGIUM Levoča

Každý piatok o 16.00 hod.
Park
PROMENÁDNY KONCERT
DYCHOVEJ HUDBY MESTA
LEVOČA
Diriguje: Vladimír Tomko

Každý utorok a štvrtok od
18.30 hod.

Átrium Divadla
ZUMBA S TAMI


Zmena programu vyhradená!!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

3. - 4. piatok, sobota o 19.00 hod.

2,30 € / MP12
ŠTYRI SLNKÁ
Komédia (ČR)
Réžia: Bohdan Sláma.
Hrajú: Jaroslav Plesl, Marek
Šácha, Karel Roden...
105 min.

10. - 11. piatok, sobota o 19.00 hod.

2,30 € / MP12
BOJOVÁ LOĎ
Akčný (USA)
Réžia: Peter Berg.
Hrajú: Taylor Kitsch,
Alexander Skarsgard,
Brooklyn Decker...
101 min. Slov. titulky

24. - 25. piatok, sobota o 19.00 hod.

2,30 € / MP15
PRCI, PRCI, PRCIČKY:
STRETÁVKA

Komédia (USA)
Réžia: John Hurwitz.
Hrajú: Jason Biggs, Alyson
Hannigan, Seann William
Scott...
113 min. Slovenské titulky


Zmena programu vyhradená...
Ceny vstupeniek sú
orientačné.
Predaj pol hodiny pred
začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

             Výpožičná doba         

Pondelok: 10.00 – 17.00
Utorok:     10.00 – 17.00
Streda:     13.00 – 17.00
Štvrtok:    10.00 – 17.00
Piatok:      10.00 – 17.00
Sobota:     09.00 – 12.00

30. 7. - 10. 8. 2012

KNIŽNICA BUDE
ZATVORENÁ!

Vážená čitateľská verejnosť!

Chceme vás touto cestou
informovať o nových knihách,
ktoré pribudli do fondu
v Levočskej mestskej
knižnici.
Podrobný zoznam s anotáciou
každej knihy nájdete na
internetovej stránke
http://lmk.levoca.sk/.
Tešíme sa na vašu návštevu!

Kontakt:
MsKS Levoča,
Nám. Majstra Pavla 54,
054 01 Levoča (divadlo)
t.č.
053 451 2522, 053 451 0417