Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Október 2008
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.10.2008 streda 19.00 kongresová sála Levočské babie leto - koncert
2.10.2008 štvrtok 14.00 divadlo BREJK  DANCE – skúška
19.00 kongresová sála Levočské babie leto - koncert
3.10.2008 piatok 19.00 kongresová sála Levočské babie leto – koncert
19.00 kino Temný rytier - predstavenie  
  4.10.2008 sobota 12.00 kino Katolícka univerzita - prednáška 
  19.00 divadlo Levočské babie leto – predstavenie
  19.00 kino Temný rytier - predstavenie 
  5.10.2008 nedeľa 19.00 divadlo Levočské babie leto – predstavenie
6.10.2008 pondelok      
7.10.2008 utorok 10.00 kongresová sála seminár
14.00 divadlo BREJK   DANCE – skúška
17.00 kino Zabudnutý ostrov - predstavenie
8.10.2008 streda 8.00 zelený salónik TOP – STAR
17.00 kino Zabudnutý ostrov - predstavenie
9.10.2008 štvrtok 10.00 vestibul kina Trh
10.10.2008 piatok 17.00 kino WALL-E - predstavenie
  11.10.2008 sobota 13.00 zelený salónik Patchwork klub – 5. dielňa
  16.00 kongresová sála svadba – uzavretá spoločnosť
  17.00 kino WALL-E - predstavenie   
  18.00 divadlo 8. Levočské fórum
  12.10.2008 nedeľa 15.00 divadlo O zázračnej krhličke – nedeľná rozprávaka
  16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť – minoriti
13.10.2008 pondelok 10.00 vestibul kina Trh
19.00 kino MAMMA   MIA ! - predstavenie 
14.10.2008 utorok 9.00 kino divadelné predstavenie
14.00 divadlo BREJK  DANCE
19.00 kino František je děvkař - predstavenie 
NÁVRAT 15.10.2008 streda 19.00 kino František je děvkař - predstavenie
16.10.2008 štvrtok 14.00 divadlo BREJK  DANCE
14.00 knižnica Svetový deň výživy – hovorená bibliografia s výstavkou
17.10.2008 piatok 19.00 kino HANCOCK - predstavenie
  18.10.2008 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť – svadba
  19.00 kino HANCOCK - predstavenie
  19.10.2008 nedeľa      
20.10.2008 pondelok 10.00 vestibul kina Trh
14.00 knižnica Ľudo Ondrejov - beseda
21.10.2008 utorok 8.00 kino výchovný koncert
14.00 divadlo BREJK  DANCE
16.00 knižnica Hľadáme knihy na internete
16.00 knižnica Hľadáme knihy na internete
22.10.2008 streda 9.00 kongresová sála UKN- seminár
23.10.2008 štvrtok 10.00 kongresová sála prenájom UKN - seminár  
24.10.2008 piatok 9.00 kongresová sála prenájom – 6. Spišský deň
19.00 kino Bobule - predstavenie
  25.10.2008 sobota 19.00 kino Bobule - predstavenie
  26.10.2008 nedeľa      
27.10.2008 pondelok 18.00 divadlo Kniha o cintoríne – predstavenie
28.10.2008 utorok 09.30 divadlo prenájom – GÉNIUS  LOCI
14.00 kongresová sála BREJK  DANCE
17.00 kino Zoznámte sa s Daveom - predstavenie
29.10.2008 streda 09.30 divadlo prenájom – GENIUS  LOCI
10.30 knižnica Knihovnícko-bibliografická príprava
17.00 kino Zoznámte sa s Daveom - predstavenie
30.10.2008 štvrtok 9.00 kongresová sála prenájom – seminár Úrad práce
14.00 divadlo BREJK  DANCE
18.00 divadlo Poprvé vdaná – predstavenie
31.10.2008 piatok