Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
August  2009
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.8.2009 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť (p. Molčan)
  19.00 kino film DVOJITÁ HRA
  2.8.2009 nedeľa      
  3.8.2009 pondelok      
4.8.2009 utorok      
5.8.2009 streda      
6.8.2009 štvrtok 10.00   Plenér Majstra Pavla 
7.8.2009 piatok 10.00   Plenér Majstra Pavla 
11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
15.00 divadelná kaviareň vernisáž výstavy Milana Dvořáka /foto/
16.00 park promenádny koncert, DH mesta
19.00 kino film ZNOVU 17
8.8.2009 sobota 10.00   Plenér Majstra Pavla 
16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť,  /p. Lutter/
19.00 kino film ZNOVU 17
  9.8.2009 nedeľa 10.00   Plenár Majstra Pavla 
  10.8.2009 pondelok 10.00 kino trh, /GOMES/
  10.00   Plenér Majstra Pavla 
  15.00 ZUŠ vernisáž výstavy klubu Patchworku Levoča
11.8.2009 utorok 10.00   Plenér Majstra Pavla 
10.00 ZUŠ Patchwork, výstava
19.00 kino film VO ŠTVORICI PO OPICI
12.8.2009 streda 10.00   Plenér Majstra Pavla 
10.00 ZUŠ Patchwork, výstava
19.00 kino film VO ŠTVORICI PO OPICI
13.8.2009 štvrtok 10.00   Plenér Majstra Pavla 
10.00 ZUŠ Patchwork, výstava
17.00 ev. kostol HRADIŠŤAN, koncert
19.00 námestie IMT SMILE, koncert
21.30 ev. kostol COLLEGIUM MUSICUM, koncert
14.8.2009 piatok 10.00 ZUŠ Patchwork, výstava
10.00   TAJOMNÁ LEVOČA, koncerty
11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
15.8.2009 sobota 10.00 ZUŠ Patchwork, výstava
10.00   TAJOMNÁ LEVOČA, koncerty
17.00 ev. kostol Symfonický orchester Litomyšl
16.8.2009 nedeľa      
17.8.2009 pondelok      
  18.8.2009 utorok 19.00 kino film HANNAH MONTANA
NÁVRAT   19.8.2009 streda 19.00 kino film HANNAH MONTANA
  20.8.2009 štvrtok 10.00 kino trh /GOMES/
  21.8.2009 piatok 11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
  16.00 park promenádny koncert, DH mesta
  16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť /p.Kračková/
  19.00 kino film ŽENY MÔJHO MUŽA
22.8.2009 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť /p. Grolmus/
19.00 kino film ŽENY MÔJHO MUŽA
23.8.2009 nedeľa      
24.8.2009 pondelok      
25.8.2009 utorok      
26.8.2009 streda      
27.8.2009 štvrtok      
28.8.2009 piatok 11.00 radnica vežový koncert, BRASS ...
16.00 park promenádny koncert, DH mesta
29.8.2009 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť /p. Slanina/
17.00 kino film HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC
30.8.2009 nedeľa 17.00 kino film HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC
31.8.2009 pondelok 17.00 kino film HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC