Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Marec 2009
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.3.2009 nedeľa      
2.3.2009 pondelok      
3.3.2009 utorok      
4.3.2009 streda 16.00 divadlo voľný vstup VYHLÁSENIE  NAJLEPŠÍCH  ŠPORTOVCOV – 2008
19.00 kino NEBEZPEČNÝ   CIEĽ
5.3.2009 štvrtok      
6.3.2009 piatok 19.00 kino NESTYDA
  7.3.2009 sobota 19.00 kino NESTYDA
  8.3.2009 nedeľa      
9.3.2009 pondelok      
10.3.2009 utorok 17.00 kino CESTA   NA   MESIAC   3D
11.3.2009 streda 17.00 kino CESTA   NA   MESIAC   3D
12.3.2009 štvrtok      
13.3.2009 piatok 19.00 kino PODIVNÝ  PRÍPAD  BENJAMINA  BUTTONA
  14.3.2009 sobota 17.00 ZUŠ DUŠAN   PONČÁK – VÝBER  Z TVORBY
  19.00 kino PODIVNÝ  PRÍPAD  BENJAMINA  BUTTONA
NÁVRAT   15.3.2009 nedeľa 15.00 divadlo Popoludnie s rozprávkou  O ZLATEJ   RYBKE 
16.3.2009 pondelok   knižnica P. Dobšinský: Pamodaj šťastia, rozprávka - Výstavka 
17.3.2009 utorok 15.30 divadlo PAVOL   DVOŘÁK Beseda s historikom a spisovateľom 
19.00 kino FALCO
18.3.2009 streda 19.00 kino FILMOVÝ   KLUB  TY,   KTORÝ   ŽIJEŠ
19.3.2009 štvrtok      
20.3.2009 piatok 9.00 divadlo FESTIVAL  ZÁUJMOVO  UMELECKEJ  ČINNOSTI
19.00 kino SÚMRAK
  21.3.2009 sobota 9.00 zelený salónik KLUB   PATCHWORKU   LEVOČA DIELŇA č. 10 
  19.00 kino SÚMRAK
  22.3.2009 nedeľa      
23.3.2009 pondelok   knižnica 23. – 28.  pondelok - sobota Týždeň slovenských knižníc
24.3.2009 utorok 19.00 kino ŽENY
25.3.2009 streda 19.00 kino ŽENY
26.3.2009 štvrtok 16.00 divadlo DEŇ   UČITEĽOV OCENENIE  LEVOČSKÝCH  UČITEĽOV
27.3.2009 piatok 19.00 kino RUŽOVÝ  PANTER  2
  28.3.2009 sobota 10.00 divadlo VANSOVEJ   LOMNIČKA -krajské kolo v prednese poézie a prózy
  19.00 kino RUŽOVÝ  PANTER  2
  29.3.2009 nedeľa      
30.3.2009 pondelok 19.00 kino VALKÝRA
31.3.2009 utorok 19.00 kino VALKÝRA