M E S T S K É   D I V A D L O

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

 

Kontakt:     Ladislav Péchy (mobil 0903906513)
Tel.:           053/4512522
Fax:           053/451 0418
E-mail 1: msks@levoca.sk
E-mail 2: ladislav.pechy@levoca.sk
URL:       http://msks.levoca.sk 


------------------------------------------ Programová ponuka na mesiac MÁJ 2016 ----------------------------------------

2. pondelok o 17.00 hod. Kongresová sála - 2€/ študenti 1€

OD CHORÁLU K MUZIKÁLU
Koncert pedagógov a študentov katedry hudby PF KU V Ružomberku pod záštitou primátora mesta Levoča PaedDr. Milana Majerského.

4. streda o 9.00 hod. Divadelná sála - vstup voľný

SLÁVIK SLOVENSKA
Okresné kolo v speve ľudových piesní.
Hlavný organizátor: CVČ OLYMP

4. a 11. streda o 16.00 hod. Galéria mesta Levoča - vstup voľný

MEDZI VANDALIZMOM A UMENÍM
Dve prednášky Petra Milčáka doplnené o prezentáciu pôvodnej kolekcie fotografií graffiti a street artu zo štyroch veľkomiest: Toronto, Minsk, New York a Viľnus.

7. – sobota o 19.00 hod.
17. - utorok o 19.00 hod. DIVADELNÁ SÁLA 3 €

Levočská divadelná spoločnosť a MsKS
DŽABANINY 6
Napísal: Silvester Hradiský a iní. Hudba: Milan Findura.
Réžia: Ladislav Péchy.
Účinkujú: Peter Plačko, Silvester Hradiský, Alexander Péchy, Stanislav Janščák, Miroslava Zelená, Lucia Hradiská, Edo Kostelník ml., Gregor Chalupecký a Dominik Gura.

10. utorok o 16.30 a 18.00 hod. DIVADELNÁ SÁLA - 1€

MÁJOVÝ KONCERT
Účinkujú žiaci a učitelia ZUŠ v Levoči.

13. piatok o 17.00 hod. Kongresová sála - 1€

RICHARD RIKKON A TALENTY LEVOČE
Koncert významného hudobníka a mladých talentov zo ZUŠ LEVOČA.

15. nedeľa o 18.00 hod. KINO 26,50 €

RICHARD MÜLLER & BAND
TO NAJLEPŠIE TOUR 2016

25. streda Divadelná sála - organizované

HRÁME A TANCUJEME DEŤOM
Pestrý program žiakov ZUŠ pre žiakov levočských MŠ a ZŠ.
Réžia: Ľubomíra Kučková

26. štvrtok o 16:30 KINO - 1€

MÁJOVÁ AKADÉMIA
ZŠ Francisciho

30. utorok PRED RADNICOU

JA SOM MALÝ REMESELNÍK
Detský remeselný jarmok a kultúrny program detí MŠ Gustáva Hermana Levoča.


 

História

Počiatok histórie budovy siaha do 13. storočia. Pôvodne na tomto mieste stáli tri meštianske domy. Ich výzor ovplyvnili požiare z roku 1431,1538 a 1550. V roku 1590 dom prevzalo mesto a dalo ho prebudovať na mestský hostinec. Už vtedy mal dom poschodie na, ktoré viedli kamenné schody. Poschodie bolo vybudované ako palác. Kronikár uvádza, že v tej dobe v dome strašilo. Pri spojení zo susedným domom zaklenula sa jeho predná časť. Kvôli klenbe vpredu postavili v roku 1603 stlp, ktorý je dodnes za gotickým vchodom v predsieni. V 1763 roku zriadilo mesto v budove hostinec a kaviareň, ktoré dostali meno "Zum Kayser von Östereich" k rakúskemu cisárovi. Toto meno sa čoskoro naplnilo, keď v roku 1770 sa tu ubytoval cisár Jozef II. V roku 1841 - 1853 vstavali do priestorov divadlo. Dnešnú podobu dostala budova v roku 1871 - 1872, kedy boli zamurované podhubia, nad ne sa postavila honosná tanečná sála a divadlo sa prebudovalo do súčasnej podoby. Pýchou tanečnej sály boli obrovské zrkadlá. Divadlo slúžilo aj pre potreby kina a začala aj jeho devastácia. Rekonštrukčné práce v roku 1976 - 1996 priniesli terajšiu podobu vhodnú aj pre návštevu prezidentov.

Cenníkk

Pozri aktuálny sadzobník poplatkov

Priestory

Divadelná sála ma kapacitu 180 miest.

Pracovníci - Ladislav Péchy (0903 906513), Ladislav Staš, Ing. Jozef Kišš, Tatiana Szabová,  Marcela Čonková, František Podolinský, Martina Plačková

Fotogaléria - divadelná sála, átrium divadla