M E S T S K É   D I V A D L O

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

 

Tel.:           053/4512522
Fax:           053/451 0418
E-mail 1: msks@levoca.sk
URL:       http://msks.levoca.sk 


-------------------------------------- Programová ponuka na mesiac OKTÓBER 2019 ------------------------------------ 

História

Počiatok histórie budovy siaha do 13. storočia. Pôvodne na tomto mieste stáli tri meštianske domy. Ich výzor ovplyvnili požiare z roku 1431,1538 a 1550. V roku 1590 dom prevzalo mesto a dalo ho prebudovať na mestský hostinec. Už vtedy mal dom poschodie na, ktoré viedli kamenné schody. Poschodie bolo vybudované ako palác. Kronikár uvádza, že v tej dobe v dome strašilo. Pri spojení zo susedným domom zaklenula sa jeho predná časť. Kvôli klenbe vpredu postavili v roku 1603 stlp, ktorý je dodnes za gotickým vchodom v predsieni. V 1763 roku zriadilo mesto v budove hostinec a kaviareň, ktoré dostali meno "Zum Kayser von Östereich" k rakúskemu cisárovi. Toto meno sa čoskoro naplnilo, keď v roku 1770 sa tu ubytoval cisár Jozef II. V roku 1841 - 1853 vstavali do priestorov divadlo. Dnešnú podobu dostala budova v roku 1871 - 1872, kedy boli zamurované podhubia, nad ne sa postavila honosná tanečná sála a divadlo sa prebudovalo do súčasnej podoby. Pýchou tanečnej sály boli obrovské zrkadlá. Divadlo slúžilo aj pre potreby kina a začala aj jeho devastácia. Rekonštrukčné práce v roku 1976 - 1996 priniesli terajšiu podobu vhodnú aj pre návštevu prezidentov.

Cenník

Pozri aktuálny sadzobník poplatkov

Dodatok k sadzobníku poplatkov platný od 1.8.2019

Priestory

Divadelná sála ma kapacitu 180 miest.

Pracovníci - Ladislav Staš, Ing. Jozef Kišš, Tatiana Szabová,  Marcela Čonková, František Podolinský, Martina Tomaškovičová

Fotogaléria - divadelná sála, átrium divadla