M E S T S K É   D I V A D L O

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

 

Kontakt:     Ladislav Péchy (mobil 0903906513)
Tel.:           053/4512522
Fax:           053/451 0418
E-mail 1: msks@levoca.sk
E-mail 2: ladislav.pechy@levoca.sk
URL:       http://msks.levoca.sk 


------------------------------------------ Programová ponuka na mesiac JÚN 2016 ----------------------------------------

2. štvrtok od 9.00 - 17.00 hod. Knižnica - vstup voľný

ČÍTAJME SI
Detský čitateľský maratón.

2. štvrtok od 16.00 hod. Divadelná sála - 1€

ABSOLVENTSKÉ POPOLUDNIE
žiakov LDO I.a II. stupňa ZUŠ
účinkujú: M. Dunčková, V. Ferenčáková, D. Gembická, D. Hrušovská, A. Kašper, K. Kotarbová, K. Mušinská, L. Rabadová, K. Sámelová, N. Sivecová, S. Petruška, A. Točoňová, A. Urban, N. Vrobľová, J. Žilt

2. štvrtok od 17.00 hod. Bazilika sv. Jakuba - vstup voľný

ABSOLVENTSKÝ ORGANOVÝ KONCERT
účinkujú absolventi HO: D. Sedlář, S. Šutáková, T. Vodžák, E. Kovalík, M. Sterenčáková, V. Skokan, T. Bajlová, J. Sterenčáková, J. Gura, J. Lojko

2. štvrtok od 18.30 hod. Divadelná sála - 1€

ABSOLVENTSKÉ POPOLUDNIE
LDO - Muránska - Účinkujú: V. Skokan, O. Urda
TO - Hlavčová - Úcinkujú: B. Laurenčíková, A. Gavulová, I. Šefčíková, V. Kurucová, V. Kamenická, K. Klingová
TO - Stanislavová - Úcinkujú: K. Kopaničáková, S. Rišová, L. Gondová, P. Homola, S. Pavlíková

3. piatok o 16.00 hod. Galéria mesta Levoča - vstup voľný

ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA
Vernisáž výstavy absolventov výtvarného odboru ZUŠ Levoča. Výstava potrvá do 24.6.2016

3. piatok o 17.00 hod. Kongresová sála - 1€

KONCERT ŽIAKOV HO
Účinkujú: M. Takáč, P. Brindza, D. Kokavcová, D. Višňovská, P. Zelená, L. Vodžák, M. Pollák, M. Drozdyová, K. Forgáčová, S. Rišová, J. Kmec, Š. Tripšanský, G. Hricisková, R. Plišková, M. Soľana, V. Budzáková, D. Chovanec, A. Kokavec, A. Kešeľáková, B. Maximová, M. Popovič

5. – nedeľa od 14.00 hod. PARK - vstup voľný

DEŇ DETÍ
Pestrý kultúrny program pre deti v spolupráci s CVČ Olymp

8. streda o 17.00 hod. KONGRESOVÁ SÁLA - vstup voľný

KONCERT ŠTUDENTOV KU V RK
Vystúpia študenti katedry cirkevnej hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku. Koncert sa koná pod záštitou primátora mesta Levoča, PaedDr. M. Majerského

10. piatok o 18.00 hod. Mestské divadlo - vstup voľný

STRETNUTIA 2016
10. ročník festivalu slovenskej poézie
Autorský večer (Haugová, Štrpka, Rakús, Jarmai, Sutherland-Smith, Hruška, Groch, Repar, Jurolek, Kuniak, Andričík, Briškár, Kupka, Gavura, Bendzák, Markovič, Lipcsei, Milčák), koncert skupiny Ne:bo:daj, knižný trh malých vydavateľstiev a výstava k 25. výročiu založenia vydavateľstva Modrý Peter

16. štvrtok o 16:30 a 18:00 hod. DIVADELNÁ SÁLA - 1€

VIEME, CHCEME, DOKÁŽEME!
Akadémia žiakov ZŠ Nám. Štefana Kluberta


 

História

Počiatok histórie budovy siaha do 13. storočia. Pôvodne na tomto mieste stáli tri meštianske domy. Ich výzor ovplyvnili požiare z roku 1431,1538 a 1550. V roku 1590 dom prevzalo mesto a dalo ho prebudovať na mestský hostinec. Už vtedy mal dom poschodie na, ktoré viedli kamenné schody. Poschodie bolo vybudované ako palác. Kronikár uvádza, že v tej dobe v dome strašilo. Pri spojení zo susedným domom zaklenula sa jeho predná časť. Kvôli klenbe vpredu postavili v roku 1603 stlp, ktorý je dodnes za gotickým vchodom v predsieni. V 1763 roku zriadilo mesto v budove hostinec a kaviareň, ktoré dostali meno "Zum Kayser von Östereich" k rakúskemu cisárovi. Toto meno sa čoskoro naplnilo, keď v roku 1770 sa tu ubytoval cisár Jozef II. V roku 1841 - 1853 vstavali do priestorov divadlo. Dnešnú podobu dostala budova v roku 1871 - 1872, kedy boli zamurované podhubia, nad ne sa postavila honosná tanečná sála a divadlo sa prebudovalo do súčasnej podoby. Pýchou tanečnej sály boli obrovské zrkadlá. Divadlo slúžilo aj pre potreby kina a začala aj jeho devastácia. Rekonštrukčné práce v roku 1976 - 1996 priniesli terajšiu podobu vhodnú aj pre návštevu prezidentov.

Cenníkk

Pozri aktuálny sadzobník poplatkov

Priestory

Divadelná sála ma kapacitu 180 miest.

Pracovníci - Ladislav Péchy (0903 906513), Ladislav Staš, Ing. Jozef Kišš, Tatiana Szabová,  Marcela Čonková, František Podolinský, Martina Plačková

Fotogaléria - divadelná sála, átrium divadla