M E S T S K É   D I V A D L O

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

 

Tel.:           053/4512522
Fax:           053/451 0418
E-mail 1: msks@levoca.sk
URL:       http://msks.levoca.sk 


-------------------------------------- Programová ponuka na mesiac OKTÓBER 2016 ------------------------------------

7. piatok o 18.00 hod. - Galéria mesta Levoča

MARTIN GERBOC - GOD WON’TLEAVE YOU
VERNISÁŽ VÝSTAVY - vstup na vernisáž voľný
VÝSTAVA POTRVÁ DO 25. NOVEMBRA 2016

7. piatok o 19.00 hod - Divadelná sála Mestského divadla v Levoči - vstupné 10€

PÁLENICA BORISA FILANA
HOSŤ: OLIVER FILAN
Vzrušenie s pohodou, skúsenosť a humor z otca na syna a späť.

9. nedeľa o 16.00 hod - Kino Úsmev Levoča - vstupné 7€

SMEJKO A TANCULIENKA
KDE BOLO, TAM BOLO...
Predaj vstupeniek: Ticketportal, Slovenská pošta

16. nedeľa o 17.00 hod - Kongresová sála mestského divadla v Levoča - vstupné 2€

BENEFIČNÝ KONCERT „JEDNI DRUHÝCH BREMENÁ NESTE“
ÚČINKUJÚ: PETRA POLLÁKOVÁ, MARTIN POLLÁK A ICH HOSTIA
Výťažok zo vstupného a dobrovoľnej zbierky, ktorá prebehne počas koncertu, bude odovzdaný ZDRUŽENIU PRIATEĽOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY INTERNÁTNEJ PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH V LEVOČI.

19. streda o 10.00 hod - Divadelná sála Mestského divadla v Levoči - organizované

DEJINY LEVOČSKÉHO SÚDNICTVA
Prednáša Doc. PHDr. IVAN CHALUPECKÝ , renomovanýspišský historik, archivár a pedagóg

20. štvrtok od 9.30 hod - Divadelná sála Mestského divadla v Levoči - vstup voľný

GENIUS LOCI
XIII. MULTIMEDIÁLNY FESTIVALSPOJENÝ S MULTIMEDIÁLNYMI WORKSHOPMI
Podrobne na osobitných plagátoch.

22. sobota o 10.00 hod - Mestské divadlo v Levoči - vstup voľný

KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA MALÝCH DYCHOVÝCH HUDIEB
Hlavný organizátor - PODTATRANSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V POPRADE

25. utorok o 14.00 hod - Kongresová sála Mestského divadla v Levoči - vstup na pozvánky

„JESEŇ ŽIVOTA”
Posedenie primátora mesta Levoča Milana Majerského s dôchodcami.


 

História

Počiatok histórie budovy siaha do 13. storočia. Pôvodne na tomto mieste stáli tri meštianske domy. Ich výzor ovplyvnili požiare z roku 1431,1538 a 1550. V roku 1590 dom prevzalo mesto a dalo ho prebudovať na mestský hostinec. Už vtedy mal dom poschodie na, ktoré viedli kamenné schody. Poschodie bolo vybudované ako palác. Kronikár uvádza, že v tej dobe v dome strašilo. Pri spojení zo susedným domom zaklenula sa jeho predná časť. Kvôli klenbe vpredu postavili v roku 1603 stlp, ktorý je dodnes za gotickým vchodom v predsieni. V 1763 roku zriadilo mesto v budove hostinec a kaviareň, ktoré dostali meno "Zum Kayser von Östereich" k rakúskemu cisárovi. Toto meno sa čoskoro naplnilo, keď v roku 1770 sa tu ubytoval cisár Jozef II. V roku 1841 - 1853 vstavali do priestorov divadlo. Dnešnú podobu dostala budova v roku 1871 - 1872, kedy boli zamurované podhubia, nad ne sa postavila honosná tanečná sála a divadlo sa prebudovalo do súčasnej podoby. Pýchou tanečnej sály boli obrovské zrkadlá. Divadlo slúžilo aj pre potreby kina a začala aj jeho devastácia. Rekonštrukčné práce v roku 1976 - 1996 priniesli terajšiu podobu vhodnú aj pre návštevu prezidentov.

Cenníkk

Pozri aktuálny sadzobník poplatkov

Priestory

Divadelná sála ma kapacitu 180 miest.

Pracovníci - Ladislav Staš, Ing. Jozef Kišš, Tatiana Szabová,  Marcela Čonková, František Podolinský, Martina Plačková

Fotogaléria - divadelná sála, átrium divadla