Ú T V A R   P R E V Á D Z K Y   M s K S

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

Ladislav Staš
Vedúci útvaru prevádzky MsKS, Správca budov

Tel.: 053/4512522
Fax: 053/4510418
E-mail: ladislav.stas@levoca.sk
URL: http://msks.levoca.sk


Prevádzky

Mestské kino
- uprat. zriadenec
- uprat. WC
- uprat. WC


Mestské divadlo
- technik, elektroúdržbár
- technik
- uprat. zriadenec
- uprat. zriadenec


Mestská galéria
- uprat. MsÚ