E K O N O M I C K Ý   Ú T V A R

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

Gabriela Palubová
Hlavný ekonóm, zástupca riaditeľa

Tel.: 053/4512522
Fax: 053/4510418
E-mail: gabriela.palubova@levoca.sk
URL: http://msks.levoca.sk


- SOR - PaM
- evidencia majetku, pokladňa, sekretariát