A K T U Á L N Y
P R O G R A M

Máj  2010

Mestské divadlo

1. sobota o 14.00 hod.

Altánok v parku
MÁJOVÝ PROMENÁDNY
KONCERT

4. utorok o 08.30, 10.00 hod.

Divadelná sála
Organizované predstavenie
ORGAN A KLAVÍR
Výchovný koncert učiteľov
a žiakov ZUŠ Levoča.

6. štvrtok o 09.00 hod.

Divadelná sála
Vstup voľný
SLÁVIK SLOVENSKA
Okresné kolo v speve ľudových piesní.

6. štvrtok o 19.00 hod.

Divadelná sála
2 €
HUSÁRI
Hudobná komédia v podaní
Divadla na hradbách.
Réžia: Marcel Gajdoš
a kolektív.

11. utorok o 16.30, 18.00 hod.

Divadelná sála
1 €
MÁJOVÝ KONCERT A
VÝSTAVA
Účinkujú žiaci ZUŠ Levoča.

17. pondelok o 09.00 hod.

Divadelná sála
Vstup voľný
SPIŠSKÝ DEŇ ZDRAVOTNE
POSTIHNUTÝCH
Prednášky lekárov, ktoré vám
môžu pomôcť.

18. utorok o 08.30, 10.00 hod.

Divadelná sála
Organizované predstavenie
HUDOBNÉ NÁSTROJE, AKO
ICH NEPOZNÁTE
Vladimír Tomko v cykle
výchovných koncertov.

20. štvrtok o 19.00 hod.

Divadelná sála
2 €
HUSÁRI
Hudobná komédia v podaní
Divadla na hradbách.
Réžia: Marcel Gajdoš
a kolektív.

30. nedeľa o 14.00 hod.

Átrium v divadle
1 €
DEŇ DETÍ
Zábavné popoludnie: Klauni,
divadlo, súťaže, tombola...

Zmena programu vyhradená!!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

1. sobota o 19.00 hod.

2,20 € / MP 12
ZOUFALCI
Komédia (Česko)
Réžia : Jitka Rudolfová.
Hrajú: Simona Babčáková,
Jakub Žáček.... 97 min.

4. - 5. utorok, streda o 19.00 hod.

2 € / MP 15
SAMEC
Komédia (USA)
Réžia: David Mackenzie.
Hrajú: Aston Kutcher, Anne
Heghe...
97 min. České titulky.
 

7. - 8. piatok, sobota o 17.00 hod.

2,20 €
PRINCEZNÁ A ŽABA
Animovaná rodinná komédia (USA)
Réžia: Ron Clements, John
Musker...
97 min. Slovenský dabing.

12. streda o 19.00 hod.

1,5 € / 2,20 € / MP15
Filmový klub.
HLAD
Dráma (Írsko)
Réžia: Steve McQueen.
Hrajú: Michael Fassbender,
Liam Cunningham...
96 min. České titulky.

14. - 15. piatok, sobota o 19.00 hod.

2,20 € / MP 12
3 SEZÓNY V PEKLE
Milostná dráma (Česko-Nemecko-Slovensko)
Réžia: Tomáš Mašín.
Hrajú: Kryštof Hádek, Martin Huba... 110 min.

18. - 19. utorok o 19.00 hod.

2,20 € / MP12
IMAGINARIUM DR.
PARNASSA
Mystery (V. Británia)
Réžia: Terry Gillian.
Hrajú: Johnny Depp, Heath Ledger...
123 min. České titulky.

21. - 22. piatok, sobota o 17.00 hod.

2 €
ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA
Rodinný animovaný (Franc.)
Réžia: Luc Besson.
93 min. Český dabing.

26. streda o 19.00 hod.

1,5 € / 2,2 € / MP15
Filmový klub
LUISE - MICHEL
Čierna komédia (Francúzsko)
Réžia: Benoit Delépine,
Gustave Kervern.
Hrajú: Yolande Moreau, Bouli Lanners.
94 min. České titulky.

28. - 29. piatok, sobota o 19.00 hod.

2,20 € / MP12
LÉGIA
Sci-fi (USA)
Réžia: Scott Stewart.
Hrajú: Paul Bettany, Lucas Black...
96 min. Slovenské titulky. Nevhodné pre maloletých do 12 rokov.

Zmena programu vyhradená.
Ceny vstupeniek sú
orientačné.
Predaj pol hodiny pred
začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

             Výpožičná doba         

Pondelok: 10.00 – 17.00
Utorok:     10.00 – 17.00
Streda:     13.00 – 17.00
Štvrtok:    10.00 – 17.00
Piatok:      10.00 – 17.00
Sobota:     09.00 – 12.00

7. piatok o 14. 00 hod.

NAJDRAHŠEJ MAMIČKE
Tvorivá dielňa venovaná Dňu
matiek. Výber poézie z kníh
slovenských autorov spojený
s tvorbou darčeka pre
mamičky.

17. pondelok o 14. 00 hod.

MARTIN KUKUČÍN – 150.
VÝROČIE NARODENIA
Literárne pásmo venované
životu a tvorbe autora.

Kontakt:
MsKS Levoča,
Nám. Majstra Pavla 54,
054 01 Levoča (divadlo)
t.č.
053 451 2522, 053 451 0417