a r c h í v   p r o g r a m o v
...návrat na hlavnú stránku...

 


07/2008
 

Mestské divadlo

Každý piatok o 11.00 hod.

RADNICA
BRASS COLLEGIUM
Vežové koncerty

Každý piatok o 16.00 hod.

PARK
DYCHOVÁ HUDBA MESTA
LEVOČA
Promenádny koncert

3. štvrtok o 11.00 hod.

PARK
FOLKLÓRNY SÚBOR
GRUZÍNSKO O

10. štvrtok o 11.00 hod.

PARK
FOLKLÓRNY SÚBOR
TALIANSKO

15. utorok o 11.00 hod.

PARK
FOLKLÓRNY SÚBOR
BULHARSKO

18. - 27. piatok - nedeľa

NÁRODNÁ DIVADELNÁ
DIELŇA - LEVOČA 2008
1. Ročník stretnutia
slovenských, amatérskych
a profesionálnych divadelníkov.

24. štvrtok o 21.30 hod.

POD RADNICOU
JANA Z ARCU
(Divadlo COMMEDIA Poprad)

25. piatok o 17.00 hod.

CHRÁM SV. JAKUBA
vstup voľný
DEŇ SV. JAKUBA
Organový koncert
Hrá: Miroslav Kopnický

Zmena programu vyhradená!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

11. – 12. piatok, sobota 19.00 hod.

59 ,-Sk/MP 18
TÚŽBA, OPATRNOSŤ
Americký erotický thriller
Réžia: Ang Lee.
Hrajú: Tony Leung, Joan Chen,
Wei Tang...
157 min. České titulky.

18. – 19. piatok, sobota 17.00 hod.

55,-Sk/MP12
NAJKRAJŠIA HÁDANKA
Česká rozprávka
Réžia: Zdeněk Troška.
Hrajú: Ján Dolanský, Veronika
Kubařová, Ladislav Potměšil...
98 min.

25. - 26. piatok, sobota 19.00 hod.

60,-Sk/MP12
SISSI & YETI
Nem. anim. rodinná komédia
Réžia: Michael Bully Herbig.
85 min.

Zmena programu vyhradená.
Ceny vstupeniek sú
orientačné.
Predaj pol hodiny pred
začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

             Výpožičná doba
           júl a august 2008

Pondelok: 9.00 – 17.00
Utorok: 9.00 – 16.00
Streda: zatvorené
Štvrtok: 9.00 – 17.00
Piatok: 9.00 – 16.00
Sobota: zatvorené

21. 7. - 3. 8. 2008

MK z dôvodu čerpania
dovoleniek bude
ZATVORENÁ!

          TAKÁ BOLA LEVOČA

Mestské kultúrne stredisko
chystá v auguste výstavu
fotografií

„TAKÁ BOLA LEVOČA“

Prosíme levočanov, ktorí
majú fotky o Levoči z obdobia
pred rokom 1960
(architektúra, šport, kultúra,
spoločenský život…), aby nám
ich požičali.

Kontakt:
MsKS Levoča,
Nám. Majstra Pavla 54,
054 01 Levoča (divadlo)
t.č.
053 451 2522, 053 451 0417

ĎAKUJEME!