Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Apríl 2010
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.4.2010 štvrtok 14.00 kino BREAK, skúška
2.4.2010 piatok     sviatok : Vežký piatok
  3.4.2010 sobota      
  4.4.2010 nedeža 15.00 divadlo POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
5.4.2010 pondelok     Vežkonočný pondelok
6.4.2010 utorok 14.00 kino BREAK,skúška
14.00 kongresová sála DIVADLOS, skúška
17.00 divadlo Divadlo na hradbách, skúška
19.00 kino PREKLIATÝ OSTROV, film
7.4.2010 streda 14.00 kongresová sála ZUŠ, skúška
17.00 divadlo MINULOS V PRÍTOMNOSTI 2
19.00 kino PREKLIATÝ OSTROV , film
8.4.2010 štvrtok 10.00 divadlo VÝCHOVNÝ KONCERT
09.00 kongresová sála ZUŠ , skúška
13.00 kongresová sála ZUŠ , skúška
14.00 kino skúška
18.00 kongresová sála LHJ 2010, koncert
9.4.2010 piatok 19.00 divadlo DŽABANINY, predstavenie
19.00 divadlo MORGANOVCI , film
  10.4.2010 sobota 16.00 kongresová sála uzavretá spoločnos 
  19.00 kino MORGANOVCI , film
  11.4.2010 nedeža 09.00 divadlo DnH, skúška
  14.00 divadlo Divadlos ,skúška
12.4.2010 pondelok 10.00 kino TRH (fa Gomes)
08.00 modrý salónik KSŽ 2010
19.00 balkn. salónik Dychová hudba,skúška
13.4.2010 utorok 08.00 modrý salónik KSŽ 2010
14.00 kino skúška
19.00 kino DOKTOR OD JEZERA HROCHU,film
14.4.2010 streda 19.00 kino DOKTOR OD JEZERA HROCHU,film
NÁVRAT 15.4.2010 štvrtok 14.00 kino Break ,skúška
16.4.2010 piatok 10.00 kino TRH ( fa Kubiatko)
19.00 kino MIKULÁŠOVÉ ŠIBALSTVÁ,film
  17.4.2010 sobota 09.00 balkn. salónik PATCHWORK č.21, dielňa
  16.00 kongresová sála uzavretá spoločnos
  18.00 divadlo LEVOČSKÉ FÓRUM č.14, beseda
  19.00 kino MIKULÁŠOVÉ ŠIBALSTVÁ, film
  18.4.2010 nedeža 16.00 kongresová sála LHJ 2010 , koncert
19.4.2010 pondelok 10.00 kino TRH (fa Neček)
16.00 ZUŠ POPLENÉROVA VÝSTAVA,vernisáž
16.00 zelený salónik prenájom ( fa Orin)
19.00 balkn. salónik Dychová hudba,skúška
20.4.2010 utorok 14.00 kino Break ,skúška
16.00 zelený salónik prenájom ( fa Orin)
17.00 kino AKO SI VYCVIČI DRAKA, film
18.00 modrý salónik HOVORY O HUDBE 2
19.00 kino PROTEKTOR, film
21.4.2010 streda 09.00 kino prenájom ( fa Cliperton)
14.00 modrý salónik seminár (MsÚ)
16.00 divadlo ZÁZRAČNÁ ŠKôLKA, predstavenie
17.00 kino AKO SI VYCVIČI DRAKA , film
22.4.2010 štvrtok 14.00 kino Break,skúška
16.00 zelený salónik prenájom ( fa Orine)
17.00 divadlo DnH , skúška
23.4.2010 piatok 09.00 kongresová sála prenájom ( Homeopati)
17.00 divadlo DnH , skúška
19.00 kino KNIHA PREŽITIA , film
  24.4.2010 sobota 19.00 kongresová sála prenájom ( Homeopati )
  09.00 divadlo DnH , skúška
  19.00 kino KNIHA PREŽITIA , film
  25.4.2010 nedeža 09.00 kongresová sála prenájom ( Homeopati
  XI.30 divadlo Divadlos , skúška
26.4.2010 pondelok 10.00 kino TRH ( fa Gomes)
12.00 divadlo školenie TS
19.00 balkn. salónik Dychová hudba, skúška
27.4.2010 utorok 09.00 kino prenájom ( fa Let art), koncert
13.00 divadlo školenie MsÚ
14.00 kino Break ,skúška
19.00 kino VLKOLAK , film
28.4.2010 streda 10.00 kino SPgŠ ,beseda
17.00 divadlo DnH , skúška
19.00 kino BRONSON ,film
29.4.2010 štvrtok 14.00 kino Break ,film
15.00 kongresová sála školenie MsÚ
17.00 divadlo DnH ,generálka
30.4.2010 piatok 19.00 divadlo Husári , premiéra DnH
19.00 kino ZOUFALCI ,film