K O N T A K T N É    Ú D A J E

Hlavná adresa a kontakt

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča
Tel.:           053/4512522
IČO: 42080312, DIČ: 2022500040
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava, pobočka Levoča
číslo účtu: 1019956007/1111
IBAN: SK15 1111 0000 0010 1995 6007

E-mail:    msks@levoca.sk
URL:       http://msks.levoca.sk               

Riaditeľ

JUDr. Zuzana Kamenická

Tel.:           053/451 2522
Mob:           0911 142 055
E-mail:       zuzana.kamenicka@levoca.sk

Organizačné útvary

Útvar kultúry a propagácie

Bc. Vladimír Maľák
Tel.:           053/451 2522
Mob:           0911 906011
E-mail:       vladimir.malak@levoca.sk

Útvar prevádzky MsKS, Správca budov

Ladislav Staš
Tel.:           053/451 2522
Mob:           0910 867 453
E-mail:       ladislav.stas@levoca.sk

Ekonomický útvar

Tel.:           053/451 2522
Gabriela Palubová - hlavný ekonóm, zástupca riaditeľa
E-mail:     gabriela.palubova@levoca.sk


Beata Stašová - referent
E-mail:    beata.stasova@levoca.sk


Mestské kino

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
053 / 451 2208
Tatiana Szabová (0910 788892), Bohuš Seman, Anna Bencövá, Ing. Jozef Kišš, Monika Semanová

Mestské divadlo a kongresová sála

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča
Tel.:          053/4512522
E-mail:   msks@levoca.sk
URL:       http://msks.levoca.sk
Ladislav Staš, Ing. Jozef Kišš, Marcela Čonková, František Podolinský, Martina Plačková

Galéria mesta Levoča

Námestie Majstra Pavla 43, 054 01 Levoča
Tel.:            0903 645 863
E-mail 1: msks.galeria@levoca.sk
 
URL:       http://galeria.levoca.eu
Štefan Mráz - lektor galérie
Mgr. Peter Milčák - externy kurátor (t.č. 0948 512 836)