K O N G R E S O V Á   S Á L A

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

Tel.:           053/4512522,

Fax:           053/ 4510418
                
E-mail 1: msks@levoca.sk
URL:       http://msks.levoca.sk 


Ponuka priestorov

Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s ponukou využitia priestorov spoločenskej sály a priľahlých reprezentačných miestností v budove Mestského divadla v Levoči. Objekt budovy, ktorý sa nachádza v historickom jadre mesta v pôsobivom prostredí pamiatkových dominánt, nesie atmosféru divadiel z konca 19. storočia. Komplex interiérových priestorov je doplnený divadelným átriom a spolu s okolím dáva možnosť stráviť príjemné chvíle pracovne i spoločensky. Mestské divadlo má zároveň skúsenosti s organizovaním kultúrno spoločenských podujatí, čo vytvára subštandardnú ponuku sekundárnych programov.
Bude nám potešením uvítať Vás v týchto reprezentačných priestoroch.

Priestory


Kongresová sála - kapacita max. 200 osôb
Modrý salónik - kapacita max. 40 osôb
Zelený salónik - kapacita 25 - 30 osôb
Balkónový salónik - kapacita max. 40 osôb 

Cenník

Pozri aktuálny sadzobník poplatkov

Pracovníci - Ladislav Staš, Ing. Jozef Kišš, František Podolinský, Tatiana Szabová,  Marcela Čonková, Martina Plačková

Fotogaléria - kongresová sála