Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Apríl 2011
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.4.2011 piatok 10.00 vestibul kina TRH, (ORKÁD) 
17.00 divadelná sála 35 rok. DS  „L“ ZUŠ Levoča, stretnutie
19.00 kino BASTARDI, dráma
  2.4.2011 sobota 10.00 divadelná sála skúška DIVADLOS
  15.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
  19.00 kino BASTARDI, dráma
  3.4.2011 nedeža 15.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
4.4.2011 pondelok 19.00 balkónový salónik Dychová hudba mesta Levoča, skúška
5.4.2011 utorok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
15.00 divadelná sála ZUŠ Levoča, skúška
19.00 kino HON  NA  ČARODEJNICE, triler
6.4.2011 streda 10.00 divadelná sála ŠKOLA  DETEKTÍVOV, LDO ZUŠ
14.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
19.00 kino HON  NA  ČARODEJNICE, triler
7.4.2011 štvrtok IX.30 kino LETS´ART, nájom
14.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
8.4.2011 piatok 09.00 kongresová sála HOMEOPATI, nájom
15.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
19.00 kino NEJVĚTŠÍ  Z ČECHU, komédia
  9.4.2011 sobota 09.00 vestibul kina PREZENTAČNO PREDAJNÝ TRH...                                             
  09.00 kongresová sála HOMEOPATI,                       
  19.00 kino NEJVĚTŠÍ  Z ČECHU, komédia
  10.4.2011 nedeža 09.00 kongresová sála HOMEOPATI
  09.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
11.4.2011 pondelok 09.00 vestibul kina TRH, (GOMES)
14.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
19.00 balkónový salónik Dychová hudba mesta Levoča, skúška
12.4.2011 utorok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
15.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
17.00 kino MEDVEĎ   YOGI, animovaná rozprávka
19.00 kino KRÁźOVÁ   REČ, historický
13.4.2011 streda 09.00 vestibul kina TRH (Vojtuš)
19.00 kino KRÁźOVÁ   REČ, historický
14.4.2011 štvrtok 14.00 divadelná sála Mátohy, skúška LDS
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
NÁVRAT 15.4.2011 piatok 09.00 zelený salónik Mátohy, skúška LDS
IX.30 zelený salónik Dražobná spoločnos, nájom
13.00 kongresová sála Gymnázium sv. F. Assiského, skúška
19.00 kino AKO  VIEŠ ? komédia
  16.4.2011 sobota 13.00 balkónový salónik Klub patchworku Levoča - dielňa
  15.00 divadelná sála MÁTOHY,  PREMIÉRA 
  19.00 kino AKO  VIEŠ ? komédia
  17.4.2011 nedeža 18.00 divadelná sála LA´DŽABANINY 2
18.4.2011 pondelok 09.00 vestibul kina TRH,  (KUBJATKO)
09.00 divadelná sála KRAJSKÁ  SCÉNICKA  ŽATVA 
19.00 balkónový salónik Dychová hudba mesta Levoča, skúška
19.4.2011 utorok 09.00 vestibul kina TRH, (KUBJATKO)
09.00 divadelná sála KRAJSKÁ  SCÉNICKÁ  ŽATVA
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
17.00 kino GNOMEO a JULIA, animovaná rozprávka
19.00 kino SKUTOČNÁ   GURÁŽ, western
20.4.2011 streda 09.00 divadelná sála KRAJSKÁ  SCÉNICKÁ  ŽATVA 
17.00 kino GNOMEO a JULIA, animovaná rozprávka
19.00 kino SKUTOČNÁ   GURÁŽ, western
21.4.2011 štvrtok 09.00 vestibul kina TRH, (GOMES)
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
14.00 divadelná sála skúška DIVADLOS
19.00 divadelná sála VݍAH,  divadelná hra  
22.4.2011 piatok     sviatok
  23.4.2011 sobota     sviatok
  24.4.2011 nedeža     sviatok
25.4.2011 pondelko     sviatok
26.4.2011 utorok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
19.00 kino VARIETÉ, muzikál
27.4.2011 streda 19.00 kino VARIETÉ, muzikál  
28.4.2011 štvrtok 09.00 vestibul kina TRH, (Vojtuš)
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
29.4.2011 piatok 19.00 kino POZNÁŠ  MUŽA  SVOJICH  SNOV, romantický 
  30.4.2011 sobota 16.00 kongresová sála svadba
  19.00 kino POZNÁŠ  MUŽA  SVOJICH  SNOV, romantický