Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Marec 2010
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.3.2010 pondelok 9.00 kino - trh (fa Jantulík)
19.00 balkónový salónik DYCHOVÁ HUDBA,skúška
2.3.2010 utorok 08.00 modrý salónik prenájom (fa Royal) 
14.00 kino - trh BREAK , skúška
19.00 kino ŽENA CESTOVATEĽA ČASU, film
3.3.2010 streda 16.00 divadlo ŠPORTOVEC  2009
19.00 kino ŽENA VESTOVATEĽA ČASU, film
4.3.2010 štvrtok 09.00 kino (fa Vojtuš)
14.00 kino BREAK ,skúška
5.3.2010 piatok 17.00   BOŽÍ SPIŠ,výstava Petra Župníka
17.00 kino FAME , film
  6.3.2010 sobota 09.00 kino prenájom ( spolok rybárov )
  17.00 kino FAME , film
  7.3.2010 nedeľa 14.00 kongresová sála DIVADLOS ,skúška
  15.00 divadlo DIVADLO NA HRADBÁCH, skúška
8.3.2010 pondelok 08.00 kongresová sála SPgŠ,zbor, skúška
09.00 divadlo prenájom ( Sp.divadlo )
09.00 kino - trh (fa Gomes)
19.00 balkonový salónik DYCHOVÁ HUDBA, skúška
9.3.2010 utorok 08.00 kongresová sála SPgŠ,zbor, skúška
08.30 divadlo prenájom  ( Sp.divadlo )
14.00 kino BREAK ,skúška
10.3.2010 streda 09.00 divadlo prenájom  ( CVČ Sp.Hrhov )
11.3.2010 štvrtok 09.00 kino - trh ( fa Apolo )
14.00 kino BREAK, skúška
14.00 divadlo MsÚ , MDŽ
12.3.2010 piatok      
  13.3.2010 sobota      
  14.3.2010 nedeľa 15.00 divadlo POPOLUDNIE S ROZPRÁVKOU
  15.00 kongresová sála DIV. NA HRADBÁCH , skúška
NÁVRAT 15.3.2010 pondelok 15.00 balkonový salónik DYCHOVÁ HUDBA, skúška
16.3.2010 utorok 14.00 kino BREAK ,skúška
17.3.2010 streda      
18.3.2010 štvrtok 08.30 divadlo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN,súťaž
19.3.2010 piatok 17.00 kino AVATAR , film
  20.3.2010 sobota 09.00 balkonový salónik PATCHWORK ,20.dielňa
  17.00 kino AVATAR , film
  21.3.2010 nedeľa      
22.3.2010 pondelok 09.00 kino - trh ( fa Gomes )
19.00 balkonový salónik DYCHOVÁ HUDBA, skúška
23.3.2010 utorok 09.00 divadlo ( Divadlo KONTRA )
14.00 kino BREAK , skúška
17.00 kino ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2, film
19.00 kino KAWASAKIHO RUŽE , film
24.3.2010 streda 17.00 kino ALVIN  A CHIPMUNKOVIA 2, film
19.00 kino KAWASAKIHO RUŽE , film
25.3.2010 štvrtok 09.00 kino - trh (fa Rucek) 
14.00 kino BREAK , skúška
26.3.2010 piatok 08.00 kino prenájom (Div.centrum Martin)
19.00 divadlo Sv.MIKULÁŠ , predstavenie
19.00 kino GALIMATIÁŠ , film
  27.3.2010 sobota 19.00 kino GALIMATIÁŠ , film
  28.3.2010 nedeľa      
29.3.2010 pondelok 14.00 kongresová sála DEŇ UČITEĽOV
19.00 balkonový salónik DYCHOVÁ HUDBA,skúška
30.3.2010 utorok 09.00 kongresová sála prenájom (Čekovský)
14.00 kino BREAK, skúška
19.00 kino STARÍ PSI , film
31.3.2010 streda 19.00 kino STARÍ PSI , film