Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
December 2008
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.12.2008 pondelok 17.00 ZUŠ SPIŠSKÉ   EXODY - vernisáž
19.00 mestské divadlo ADVENTNÝ  GENIUS   TEMPORI -  
19.00 skúšobňa DH mesta Levoča - skúška
2.12.2008 utorok 09.00 mestské divadlo PASTIER – skúška
14.00 kongresová sála BREAK DANCE – skúška
17.00 mestské kino Oko dravca – predstavenie
19.00 mestské kino Oko dravca - predstavenie 
3.12.2008 streda 09.00 mestské divadlo PASTIER - skúška
4.12.2008 štvrtok 08.30 mestské kino MIKULÁŠ  V KINE – organizované      
10.30 mestské kino MIKULÁŠ  V KINE – organizované      
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE – skúška
19.00 mestské kino KATYŇ - predstavenie   
5.12.2008 piatok 18.00 kongresová sála stužková – uzavretá spoločnosť
17.00 mestské kino SISSI  A  YETI - predstavenie
  6.12.2008 sobota 18.00 mestské divadlo 9. LEVOČSKÉ  FÓRUM – VIANOCE
  17.00 mestské kino SISSI  A  YETI - predstavenie 
  7.12.2008 nedeľa 14.00 ZUŠ DEDIČSTVO – prehliadka tradícii
8.12.2008 pondelok 12.00 mestské divadlo skúška
19.00 skúšobňa DH mesta Levoča - skúška
9.12.2008 utorok 14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška
17.00 kongresová sála Vianočný koncert a výstava ZUŠ
19.00 mestské kino Skafander a motýľ - predstavenie 
10.12.2008 streda 09.00 mestské divadlo PASTIER – skúška
19.00 mestské kino Korytnačky môžu lietať - predstavenie  
11.12.2008 štvrtok 09.00 mestské divadlo PASTIER - skúška
14.00 kongresová sála BREAK  DANCE - skúška   
12.12.2008 piatok 09.00 mestské divadlo PASTIER – skúška
19.00 mestské kino Obrazy starého sveta - predstavenie
  13.12.2008 sobota 09.00 park VIANOČNÉ  TRHY 
  14.12.2008 nedeľa 18.00 mestské divadlo PASTIER - premiéra 
NÁVRAT 15.12.2008 pondelok 10.00 vestibul kina TRH
10.00 ZUŠ PATCHWORK – výstava
19.00 skúšobňa DH mesta Levoča - skúška
16.12.2008 utorok 10.00 ZUŠ PATCHWORK – výstava
13.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť
14.00 mestské divadlo BREAK  DANCE – skúška
17.00 mestské kino Cesta do stredu zeme- predstavenie
17.12.2008 streda 08.00 mestské kino Akadémia ZŠ Francisciho
13.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť
18.00 mestské divadlo LAZARO  CRUZ  QUINTET – koncert
17.00 mestské kino Cesta do stredu zeme - predstavenie
18.12.2008 štvrtok 10.00 vestibul kina TRH
14.00 mestské divadlo BREAK  DANCE – skúška
18.00 modrý salónil uzavretá spoločnosť
19.12.2008 piatok 19.00 mestské kino Náš vodca - predstavenie
  20.12.2008 sobota 19.00 mestské kino Náš vodca - predstavenie
  21.12.2008 nedeľa 17.00 mestské divadlo STRETNUTIA 2009 – poézia a rozprávka
22.12.2008 pondelok 19.00 mestské kino LET´S  DANCE II - predstavenie
23.12.2008 utorok 19.00 mestské kino Bathory - predstavenie 
24.12.2008 streda      
25.12.2008 štvrtok      
26.12.2008 piatok      
  27.12.2008 sobota 16.00 kongresová sála svadba – uzavretá spoločnosť
  16.00 mestské kino Lovci drakov – predstavenie
  19.00 mestské kino Cinka panna - predstavenie
  28.12.2008 nedeľa 16.00 mestské kino WALL-E – predstavenie
  19.00 mestské kino Cinka panna - predstavenie
29.12.2008 pondelok 16.00 mestské kino Najkrášnější hádanka - predstavenie
18.00 mestské divadlo PASTIER – 1. repríza
19.00 mestské kino U mně dobrí - predstavenie
30.12.2008 utorok 19.00 mestské kino Kung fu panda – predstavenie
19.00 mestské kino Karamazovi - predstavenie
31.12.2008 streda 18.00 kongresová sála SILVESTER – uzavretá spoločnosť
24.00 námestie silvestrovský ohňostroj a príhovor primátora mesta.