Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Marec 2011
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
1.3.2011 utorok 09.00 vestibul kina TRH  
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
17.00 kino MEGAMOZOG, animovaná komédia
2.3.2011 streda 09.00 vestibul kina TRH
17.00 kino MEGAMOZOG, animovaná komédia
3.3.2011 štvrtok 09.00 vestibul kina TRH ( Vojtuš)
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
4.3.2011 piatok 19.00 kino TRON: DEDIČSTVO, sci-fi
19.00 divadelná sála LA´DŽABANINY 2, humortreska
  5.3.2011 sobota 08.00 kino Rybársky zväz
  09.00 divadelná sála LDS, skúška
  19.00 kino TRON: DEDIČSTVO, sci-fi
  6.3.2011 nedeža      
7.3.2011 pondelok 09.00 vestibul kina TRH,  
X.30 zelený salónik Prvá dražobná spoločnos
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
8.3.2011 utorok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
16.00 zelený salónik Šálka čajú s M. Hvoreckým. beseda
19.00 kino OBČIANSKÝ  PREUKAZ, tragikomédia
9.3.2011 streda 10.00 foyer divadla VEźKÍ  SLOVÁCI  A  ČESI  MALÝMI OČAMI,     
19.00 kino OBČIANSKÝ  PREUKAZ, tragikomédia
10.3.2011 štvrtok 08.00 divadelná sála HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN, súaž
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
11.3.2011 piatok 16.00 divadelná sála LDS, skúška
17.00 kino GULLIVEROVÉ  CESTY, rodinná komédia
19.00 divadelná sála I  TAK  ŠE 4 (FOUR) RY ROBIA, estráda 
  12.3.2011 sobota 09.00 divadelná sála LDS, skúška 
  17.00 kino GULLIVEROVÉ  CESTY, rodinná komédia
  18.00 divadelná sála 18. LEVOČSKÉ   FÓRUM
  13.3.2011 nedeža 15.00 divadelná sála O  ZÁZRAČNÝCH  KAPSÁCH, popoludnie s  
  19.00 divadelná sála I TAK  ŠE  4 (FOUR)  RY  ROBIA, estráda
14.3.2011 pondelok 09.00 vestibul kina TRH    
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
NÁVRAT 15.3.2011 utorok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
19.00 kino HABERMANNOV  MLYN, dráma
16.3.2011 streda 19.00 kino HABERMANNOV  MLYN, dráma
17.3.2011 štvrtok 09.00 vestibul kina TRH 
14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
18.3.2011 piatok 16.00 divadelná sála LDS, skúška
19.00 kino AMERIČAN,  akčný
  19.3.2011 sobota 09.00 divadelná sála LDS, skúška 
  19.00 kino AMERIČAN,  akčný
  20.3.2011 nedeža      
21.3.2011 pondelok 09.00 vestibul kina TRH,
19.00   Dychová hudba, skúška
22.3.2011 utorok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
19.00 kino ZÁMENA, komédia
23.3.2011 streda 09.00 kino Cliperton, prenájom
19.00 kino ZÁMENA, komédia
24.3.2011 štvrtok 09.00 vestibul kina TRH,
25.3.2011 piatok 14.00 kino BREAK  DANCE, skúška
  26.3.2011 sobota 16.00 divadelná sála LDS, skúška
  18.00 kino CIGÁNSKI  DIABLI, koncert
  27.3.2011 nedeža 17.00 kino SAMMYHO  DOBRODRUŽSTVÁ, animovaný rodinný
28.3.2011 pondelok 09.00 vestibul kina TRH, 
19.00 balkonový salónik Dychová hudba, skúška
29.3.2011 utorok 19.00 kino MAMUT, psychologický, Filmový klub 
30.3.2011 streda 19.00 kino (K) LAMAČ  SŔDC, komédia 
31.3.2011 štvrtok 18.00 kino KONCERT, Levočských skupín