a r c h í v   p r o g r a m o v
...návrat na hlavnú stránku...

 


06/2008
 

Mestské divadlo

1. nedeľa o 14.00 hod.

50,-Sk
MDD VESELÉ POPOLUDNIE V DIVADLE
Podrobne na osobitných
plagátoch.

5. – 6. štvrtok, piatok o 16.30 hod.

20,-Sk
ABSOLVENTSKÉ POPOLUDNIE žiakov ZUŠ Levoča

7. sobota o 19.00 hod.

100,-Sk
Marie Jones
KAMENE VO VRECKÁCH
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Réžia: Klaudyna Rozhin.
Komédia v podaní divadla
KONTRA - Peter Čižmár a Miki
Macala.

8. nedeľa o 18.00 hod.

KONGRESOVÁ SÁLA
120.-Sk / 80,-Sk
KONVERGENCIE
Festival komornej hudby
MARIÁN VARGA

11. streda o 19.00 hod.

70,-Sk
P R E M I É R A
Karol Bendžala
V TOM MALOM STAROM
MESTE II.

Veselohra s pesničkami
Účinkujú: Karol Bendžala, Albín
Medúz, Milan Findura
KRST KNIHY
DVE STRANY HORIZONTU
( od Karola Bendžalu )

15. nedeľa o 19.00 hod.

70,-Sk
Karol Bendžala
V TOM MALOM STAROM
MESTE II.

Veselohra s pesničkami

17. utorok o 8.00 hod.

KINO
organizované predstavenie
AKADÉMIA
Účinkujú žiaci ZŠ Š. Kluberta.

19. štvrtok o 18.00 hod.

KONGRESOVÁ SÁLA
100,-Sk / 50,-Sk
KONVERGENCIE CELLOMANIA
Interpréti: J. Lupták, J.
Podhoranský, E. Prochác, J.
Slávik violončelo

20. – 22. piatok - nedeľa

20,-Sk
EXIT ´ 08
CELOŠTÁTNA PREHLIADKA
AMATÉRSKEHO ALTERNATÍVNEHO DIVADLA
Podrobne na osobitných
plagátoch

20. piatok o 18.00 hod.

KONGRESOVÁ SÁLA
100,-Sk / 50,-Sk
KONVERGENCIE VENI AFTER 20 YEARS VENI ENSEMBLE
diriguje Marián Lejava

26. štvrtok o 11.00, 15.00 a 19.00 hod.

vstup voľný
DIVERTIMENTO MUSICALE
Celoslovenský festival
komornej hudby
Podrobne na osobitných
plagátoch

27. piatok o 10.00 hod.

vstup voľný
DIVERTIMENTO MUSICALE

27. piatok o 19.00 hod.

KINO 100,-Sk
PETER NAGY A  SKUPINA
INDIGO

28. sobota o 18.00 hod.

vstup voľný
7. LEVOČSKÉ FÓRUM
JE PRÁVO
O SPRAVODLIVOSTI?

Zmena programu vyhradená!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

3. – 4. utorok, streda o 19.00 hod.

60,-Sk/MP 15
MICHAEL CLAYTON
Americký thriller
Réžia: Tony Gilroy.
Hrajú: George Clooney, Tilda
Swinton, Tom Wilkinson...
119 min. České titulky.

6. – 7. piatok, sobota 17.00 hod.

60,-Sk/MP 12
HORTON
Americký rodinný animovaný
Réžia: Jimmy Hayward, Steve Martino.
85 min. Český dabing.

10. utorok  19.00 hod.

FILMOVÝ KLUB
40,-Sk/MP 12
ZTRACENÁ DOVOLENÁ
Český dokument
Réžia: Lucie Králová.
84 min.

11. streda o 19.00 hod.

60,-Sk/MP 12
CHYŤTE DOKTORA
Česká komédia
Réžia: Martin Dolenský.
Hrajú: Michal Malátný, Tatiána
Vilhelmová, Iva Janžurová...
95 min.

13. – 14. piatok, sobota o 19.00 hod.

60,-Sk/MP 7
TAKOVÁ NORMÁLNÍ
RODINKA
Česká komédia
Réžia: Patrik Hartl.
Hrajú: Eva Holubová, Jaromír
Dulava, Jiří Mádl...
90 min.

17. utorok o 19.00 hod.

60,-Sk/MP 12
O RODIČÍCH A DĚTECH
Česká komédia
Réžia: Vladimír Michálek.
Hrajú: Jozef Somr, David
Novotný, Zuzana Stivínová...
85 min.

18. streda o 19.00 hod.

FILMOVÝ KLUB
40,-Sk/MP 12
ANGEL
Francúzska ľúbostná dráma
Réžia: Francois Ozon.
Hrajú: Romola Garai, Sam
Neill, Lucy Russell...
137 min. České titulky.

20. – 21. piatok, sobota o 19.00 hod.

60,-Sk/MP 12
INDIANA JONES
A KRÁĽOVSTVO KRIŠTÁĽOVEJ
LEBKY
Americký dobrodružný
Réžia: Steven Spielberg.
Hrajú: Harrison Ford, Cate
Blanchett, Shia LaBeouf...
123 min. Slovenské titulky.

24.- 25. utorok, streda o 19.00 hod.

60,-Sk/MP 15
ZBOHOM, BEJBY
Americký kriminálny
Réžia: Ben Affleck.
Hrajú: Casey Affleck, Michelle
Monaghan, Ed Harris...
114 min. Slovenské titulky.

28.- 29. sobota, nedeľa o 19.00 hod.

60,-Sk/MP 18
PRÍSĽUBY Z  VÝCHODU
Americký thriller
Réžia: David Cronenberg.
Hrajú: Viggo Mortensen, Naomi
Watts, Vincet Cassel...
100 min. České titulky.

Zmena programu vyhradená.
Ceny vstupeniek sú
orientačné.
Predaj pol hodiny pred
začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

1. nedeľa o 15.00 hod.

„KRÁĽ ČITATEĽOV“ za rok
2007
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE V MESTSKOM DIVADLE

25. streda o 8.30 hod.

LITERÁRNA VYCHÁDZKA
NA KOHLWALD