Kalendárium kultúrno-spoločenského diania v meste Levoča 
Apríl 2009
Dátum Deň Hodina Miesto Aktivita
  1.4.2009 streda 09.00 divadlo prenájom
  19.00 kino film VALKÝRA
  2.4.2009 štvrtok 09.00 kino prenájom
  14.00 kongresová sála Break Dance, skúška
  15.00 knižnica vyhodnotenie súťaže
3.4.2009 piatok 09.00 divadlo prenájom
10.00 kino trh
17.00 kino film BLESK
4.4.2009 sobota 17.00 kino film BLESK
5.4.2009 nedeľa      
6.4.2009 pondelok      
  7.4.2009 utorok 09.00 kino prenájom
  14.00 kongresová sála Break Dance, skúška
  19.00 kino film SNĚŽENKY A MACHŘI....
  8.4.2009 streda 19.00 kino film SNĚŽENKY A MACHŘI
9.4.2009 štvrtok 14.00 kongresová sála Break Dance, skúška
10.4.2009 piatok      
11.4.2009 sobota 19.00 kino film POKOJ V DUŠI
12.4.2009 nedeľa      
13.4.2009 pondelok      
  14.4.2009 utorok 14.00 kongresová sála Break Dance, skúška
  19.00 kino film AUSTRÁLIA
NÁVRAT   15.4.2009 streda 19.00 kino film AUSTRÁLIA
  16.4.2009 štvrtok 14.00 kongresová sála Break Dance, skúška
17.4.2009 piatok 17.00 kino film PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI        
18.00 kongresová sála prenájom
18.4.2009 sobota 09.00 zelený salónik PATCHWORK – dielňa č. 11
16.00 kongresová sála uzavretá spoločnosť
17.00 kino film PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI
19.4.2009 nedeľa 15.00 divadlo popoludnie s rozprávkou 
20.4.2009 pondelok 10.00 kino trh
21.4.2009 utorok 14.00 kino Break Dance, skúška
15.00 knižnica vyhodnotenie súťaže
19.00 kino film NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF
22.4.2009 streda 10.00 kongresová sála prenájom
19.00 kino film NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF
23.4.2009 štvrtok 14.00 kongresová sála Break Dance, skúška
17.00 kino DIEVČA SPgŠ 2009 
19.00   PASTIER (Levočská divadelná spoločnosť- zájazd)
24.4.2009 piatok 19.00 kino film SEDEM ŽIVOTOV
25.4.2009 sobota 19.00 kino film SEDEM ŽIVOTOV
26.4.2009 nedeľa      
  27.4.2009 pondelok      
  28.4.2009 utorok 09.00 divadlo HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
  17.00 kino film HANT A MIKE
  19.00 kino film LÍBAŠ JAKO BUH
  29.4.2009 streda 08.00 divadlo MALÁ KRAJSKÁ ŽATVA 
  19.00 kino film VEREJNÝ NEPRIATEĽ č. 1
  30.4.2009 štvrtok 08.00 divadlo MALÁ KRAJSKÁ ŽATVA
10.00 kino trh