Ú T V A R   K U L T Ú R Y   A   P R O P A G Á C I E

Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča

Bc. Vladimír Maľák
Vedúci útvaru kultúry a propagácie

Tel.: 053/4512522
Fax: 053/4510418
E-mail: vladimir.malak@levoca.sk
URL: http://msks.levoca.sk


Prevádzky

Mestské kino
- premietač, predavač vstupeniek


Mestské divadlo
- referent kultúry (pokladník kina)


Mestská galéria
- lektor
- kurátor 0,4