05/2013
 

Mestské divadlo

8. streda o 15.00 hod.

Park
PROMENÁDNY KONCERT
Dychová hudba Mesta Levoča
Dirigent: Vladimír Tomko.

11. sobota o 17. hod.

Radnica dobrovoľné vstupné
CHORUS MINOR –
JUBILEJNÝ KONCERT

15. výročie založenia
speváckeho zboru
Hosť: Spevácky zbor
VLASTIMIL Z LITOMYŠLE (ČR)
Organizátori: ZUŠ Levoča,
MsKS Levoči a SNM – Sp.
Múzeum v Levoči.

14. utorok o 16.30 a 18.00 hod.

Divadelná sála 1 €
MÁJOVÝ KONCERT
Účinkujú: žiaci a učitelia ZUŠ
v Levoči.

15. streda o 08.00 hod.

Divadelná sála vstup voľný
SLÁVIK SLOVENSKA 2013
Okresné kolo celoštátnej
speváckej súťaže v
interpretácii slovenskej
ľudovej piesne.
Moderujú: Mirka Zelená
a Lukáš Biroščák
Organizátor: CVČ OLYMP
Levoča

19. nedeľa o 15.00 hod.

Divadelná sála 1,50 €
Popoludnie s rozprávkou
ZBOJNÍCKA KRÁĽOVNÁ
Veselá rozprávka pre malých
aj veľkých v podaní Divadla
PORTÁL Prešov.

23. štvrtok o 15.30 hod.

Divadelná sála 1,50 €
SPOLU NÁM JE VESELO
Prehliadka tvorivosti detí
a učiteliek Materských škôl
mesta Levoča.

24. piatok o 15.00 hod.

Divadelná sála vstup voľný
IUVENILIS CITHARA
Koncert mladých gitaristov
Karol Samuelčík a Dávid Hnat

29. streda

Divadelná sála organizované
predstavenie
O DIEVČATKU, KTORÉ SA
(NE) SMIALO

Účinkujú: FRÍ KÚL IN (ZUŠ
Levoča)
Réžia: Ľubomíra Kučková


Zmena programu vyhradená!!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

3. piatok  o 19.00 hod.

DVD 2 € / MP15
RENOIR
Skutočný príbeh
(Francúzsko )
Réžia: Guilles Bourdos.
Hrajú: Michel Bouquet,
Christa Theret, Vincent
Rottiers...
111 min. České titulky

4. sobota o 18.00 hod.

5 €
ŠMEJEME ŠE S ANDEROM
Hostia programu: DUO ŠARM

10. - 11. piatok, sobota o 19.00 hod.

FK 2 € / MP15
KRÁĽOVSKÁ AFÉRA
Historická dráma (Dánsko)
Réžia: Nikolaj Arcel.
Hrajú: Mads Mikkelsen,
David Dencik, Alicia
Vikander...
138 min. České titulky

17. - 18. piatok, sobota o 17.00 hod.

DVD 1,50 € / MP12
ŠMEJDI
Dokumentárny film (Česko)
Manipulácia, nátlak,
ponižovanie, agresia. Skryté
kamery zachytili drsné
pozadie predvádzacích akcií
pre seniorov...
Réžia: Silvie Dymáková.
74 min.

17. - 18. piatok, sobota o 19.00 hod.

DVD 2 € / MP12
PARÍŽ - MANHATTAN
Romantická komédia
(Francúzsko )
Réžia: Sophie Lelouche.
Hrajú: Patrick Bruel, Alice
Taglioni, Marine Delterme..
77 min. České titulky

24. - 25. piatok, sobota o 19.00 hod.

FK 2 € / MP12
LÁSKA
Dráma (Nemecko)
Réžia: Michael Haneke.
Hrajú: Jean-Louis
Trintignant, Emannuelle
Riva...
125 min. České titulky

31. - 1. piatok, sobota o 19.00 hod.

FK 2 € / MP12
KURA NA SLIVKÁCH
Fantastický (Francúzsko)
Réžia: Mariane Satrapi.
Hrajú: Mathieu Amalric,
Edouard Baer...
93 min. České titulky
 


Zmena programu
vyhradená!
Ceny vstupeniek sú
orientačné.
Predaj pol hodiny pred
začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

             Výpožičná doba         

Pondelok: 10.00 – 17.00
Utorok:     10.00 – 17.00
Streda:     13.00 – 17.00
Štvrtok:    10.00 – 17.00
Piatok:      10.00 – 17.00
Sobota:     09.00 – 12.00

13. - 17. pondelok - piatok 2013

"LES UKRYTÝ V KNIHE"
celotýždenný projekt
venovaný knihám s lesnou
tématikou.
Intenzívna spolupráca škôl
a lesníkov.

Vážená čitateľská verejnosť!

Chceme vás touto cestou
informovať o nových
knihách, ktoré pribudli do
fondu v Levočskej
mestskej knižnici.
Podrobný zoznam
s anotáciou každej knihy
nájdete na internetovej
stránke
http://lmk.levoca.sk/.
Tešíme sa na vašu
návštevu!

Knižné novinky
v Levočskej mestskej
knižnici


Beletria:
Barnes Julian: Pocit konca
Kašua Said: Iný človek
Pastirčák Daniel: Mini mýty
Pennac Daniel: Trápenia
so školou
Markovič Milan: Kto sa
bojí, nech nečíta
Baloghová Mary: Najprv sa
vezmeme
Dareová Tessa: Vplyvná
dáma
James E.L.: Päťdesiat
odtieňov temnoty (2.diel)
Michaelsová Kasey: Ako
zviesť vojvodu
Poolová Sára: Zrada
Borgiovcov
Warrenová Tracy Anne:
Jediný dotyk
Antalíková Silvia: Čo môžu
muži, môžem aj ja
Banáš Jozef: Sezóna
potkanov
Rimová Andrea: Amnestia
na zradu
Rúčková Enja: Risknem to s
punkerom
Tainová Tamara : To prejde
Bicker Veronika: Pod
krídlami motýľa
Cornwellová Patricia:
Červená hmla
Giordano Mario:
Apokalypsa
Kaaberbolová Lene:
Chlapec v kufri
Kenyonová Sherrilyn:
Tanec s diablom
Leonard Niall: Drvič
Nesbo Jo: Pancierové srdce

Kontakt:

MsKS Levoča,
Nám. Majstra Pavla 54,
054 01 Levoča (divadlo)
t.č. 053 451 2522,
053 451 0417