09/2013
 

Mestské divadlo

7. sobota o 20.00 hod.

Divadelná sála 2 €
TU V DOME
Koncert Bratislavskej kapely

17. utorok o 17.00 hod.

Divadelná sála vstup voľný
SPOMIENKY NA
TALIANSKO
Spomínajú výtvarníci ZUŠ
v Levoči

29. nedeľa o 15.00 hod.

Divadelná sála 1.50 €
Popoludnie s rozprávkou
ZBOJNÍCKA KRÁĽOVNÁ
Divadlo PORTÁL Prešov


Zmena programu vyhradená!!
Predpredaj vstupeniek:
MESTSKÉ KULTÚRNE
STREDISKO,
Nám. Majstra Pavla 54
(BUDOVA DIVADLA), od 8.00 – 16.00 hod.  t. č. 053 451 2522 a  hodinu pred predstavením!

Mestské kino

6. - 7. piatok, sobota o 17.00 hod.

2 € / MP12
MODRÝ TIGER
Rodinná komédia (ČR)
Réžia: Petr Okroupec.
Hrajú: Linda Votrubová, Jakub Wunsch, Jan Hartl...
90 min.

13. - 14. piatok, sobota o 19.00 hod.

2 € / MP12
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Komédia (ČR)
Réžia: Marie Poledňáková.
Hrajú: Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Jiří
Bartoška...
104 min.

20. - 21. piatok, sobota o 19.00 hod.

2 € / MP12
PROBUDÍM SE VČERA
Komédia (ČR)
Réžia: Miroslav Šmídmajer.
Hrajú: Jiří Mádl, Eva
Josefíková, Filip Blažek...
120 min.

24. - 25. utorok, streda o 19.30 hod.

CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA
FK 2 € / MP15
ZÁZRAK
Dráma (SR/ČR)
Réžia: Juraj Lehotský.
Hrajú: Michaela Bendulová,
Robert Roth, Venuša
Kalejová... 78 min.

27. - 28. piatok, sobota o 19.00 hod.

DVD 2 € / MP12
TALIANSKY KĽÚČ
Romantický (Taliansko...)
Réžia: Rosa Karo.
Hrajú: Gwendolyn Anslow,
Joana Cartocci, Elsa
Cartocci... 95 min.


Zmena programu
vyhradená!
Ceny vstupeniek sú
orientačné.
Predaj pol hodiny pred
začiatkom predstavenia!

Mestská knižnica

             Výpožičná doba         

Pondelok: 10.00 – 17.00
Utorok:     10.00 – 17.00
Streda:     13.00 – 17.00
Štvrtok:    10.00 – 17.00
Piatok:      10.00 – 17.00
Sobota:     09.00 – 12.00

Vážená čitateľská verejnosť!

Chceme vás touto cestou
informovať o nových
knihách, ktoré pribudli do
fondu v Levočskej
mestskej knižnici.
Podrobný zoznam
s anotáciou každej knihy
nájdete na internetovej
stránke
http://lmk.levoca.sk/.
Tešíme sa na vašu
návštevu!Kontakt:

MsKS Levoča,
Nám. Majstra Pavla 54,
054 01 Levoča (divadlo)
t.č. 053 451 2522,
053 451 0417