Album 48

Novoročný koncert - ľudová hudba Ondreja Kandráča - 2010